Du er her: Forside Nyheder Konference: Tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder

Konference: Tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder

Onsdag den 18. januar 2012 holder Center for Børnesprog konference om sammenhængen mellem tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder.

14/12 2011

Onsdag den 18. januar 2012 holder Center for Børnesprog konference om sammenhængen mellem tidlig sprogtilegnelse og senere læse- og skrivefærdigheder.

I oplægget til konferencen står:

"Gode læse- og skrivefærdigheder i skolen er en forudsætning for senere uddannelsesmæssig succes og dermed for senere succes i livet. International forskning har indenfor de seneste årtier vist en sammenhæng mellem sproglige kompetencer i børnehavealderen og senere læsefærdigheder som afkodning, læseforståelse og stavning. Der er evidens for, at ikke blot talesproglige kompetencer men i særlig grad kompetencer relateret til lydlig opmærksomhed, bogstavkendskab og skriftsprogskoncepter styrker senere læse- og skrivefærdigheder." 

"I forlængelse heraf har en anden del af forskningen fokuseret på, hvordan man kan styrke sproglige kompetencer hos børn i dagtilbudsalderen – ikke mindst hos børn med sproglige forsinkelser eller sprogproblemer. Interventionsforskning peger på, at barnets sproglige kompetencer understøttes, ved at barnet præsenteres for en rig og varieret sprogmodel, og ved at den voksne anvender en række kommunikative strategier, der trækker barnet aktivt ind i samtalen."

  • Tid og sted: Onsdag den 18. januar 2012, Syddansk Universitet, Odense, lokale U45.
  • Læs mere: Syddansk Universitets hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig konferencen (SENEST 19. DECEMBER).