Du er her: Forside Nyheder Kierkegaard og modersmålet

Kierkegaard og modersmålet

I dag er det modersmålsdag, og modersmålet optog også Søren Kierkegaard.

21/02 2013

I dag er det modersmålsdag, og modersmålet optog også Søren Kierkegaard.

I anledning af Kierkegaards 200-årsfødselsdag d. 5. maj 2013 har Sproglaboratoriet på P1 lavet en serie af podcast der bl.a. skildrer hans forhold til sprogets mange facetter.

Den første af disse podcast hedder "Modersmålet". I Stadier paa Livets Vej (1845) findes en hyldest til det danske sprog, hvori det bl.a. lyder: "Jeg føler mig lykkelig ved at være bunden til mit Modersmaal".

I podcastet fortæller Kierkegaardsforsker Tonny Aagaard Olesen om hvordan Kierkegaard fik dispensation til at skrive sin afhandling Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates på dansk og ikke på latin, som det ellers var praksis i samtiden. Han skrev en anmodning til kongen med den begrundelse at emnet ironi ville komme bedst til udtryk i det danske sprog. Det finurlige ved afhandlingen er at den ikke kun omhandler ironi, men at den også er skrevet ironisk.

Da afhandlingen skulle bedømmes, var der enighed om at Kierkegaards sprog var en skandale, og alle havde store indvendinger mod hans platheder og den sproglige stil i det hele taget. Til at begynde med ville man sætte som betingelse at en del ting måtte udelades og/eller omskrives hvis afhandlingen skulle godtages, men da Kierkegaard nægtede dette, besluttede man at lade afhandlingen gå igennem, med den begrundelse at det trods alt var indholdet og ikke den gode smag der skulle vurderes.

Der findes i Kierkegaards forfatterskab et utal af udsagn om sproget, bl.a. følgende fra In vino veritas: "Hvor er dog Sproget i Ønskets Tjeneste saa rigt i Sammenligning med, naar det beskriver Virkelighed."

Når man læser Kierkegaards værker, er det vigtigt at holde sig for øje at han ofte benytter sig af komplicerede fortælleteknikker med rammefortællinger i et utal af lag – og ikke mindst at han også skrev under pseudonym. Man kan derfor ikke nødvendigvis oversætte 1:1 og fastslå at Kierkegaards egen holdning til sproget stemmer overens med den der findes i hans litterære produktion.