Du er her: Forside Nyheder Internationalt år for oprindelige folks sprog 2019

Internationalt år for oprindelige folks sprog 2019

FN sætter fokus på oprindelige folks sprog.

19/08 2019

FN sætter fokus på oprindelige folks sprog.

International Year of Indigenous Languages 2019 (IYIL 2019) er et samarbejde mellem FN, Unesco og en række andre organisationer. Formålet er at fremme og beskytte oprindelige folks sprog.

Det var The Permanent Forum on Indigenous Issues der i 2016 anbefalede at sætte fokus på emnet ved at gøre 2019 til internationalt år for oprindelige folks sprog.

Man vurderede på det tidspunkt at 40 % af alverdens sprog (anslået til 6.700) var i fare for at forsvinde. De fleste af dem er oprindelige folks sprog, og det sætter samtidig kulturen og det videnssystem sproget tilhører, i fare.

IYIL2019 vil fremme oprindelige sprog på fem forskellige områder:

  1. Øget forståelse, forening og internationalt samarbejde.
  2. At skabe gunstige betingelser for vidensdeling og udbredelse af gode procedurer i forhold til oprindelige folks sprog.
  3. Integration af oprindelige folks sprog i etablering af standarder eller normer.
  4. Styrkelse gennem kapacitetsopbygning.
  5. Vækst og udvikling gennem ny viden.