Du er her: Forside Nyheder Indlæg om tosprogede elevers danskkundskaber

Indlæg om tosprogede elevers danskkundskaber

Helge Christiansen giver sit bud på hvorfor tosprogede elever klarer sig dårligt i undersøgelser.

14/03 2013

Helge Christiansen giver sit bud på hvorfor tosprogede elever klarer sig dårligt i undersøgelser.

Helge Christiansen har på sin blog på Folkeskolen.dk skrevet artiklen "Hvorfor dumper de tosprogede i dansk?"

Han tager udgangspunkt i artiklen "Tosprogede børn dumper i dansk" som blev bragt i Jyllands-Posten april 2012 og havde baggrund i en undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Helge Christiansen påpeger at elever fra EØS-området (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), Grønland og Færøerne har ret til at få modersmålsundervisning støttet af staten, mens elever fra andre lande ikke har, og han efterlyser en logik i denne lovgivning.

Helge Christiansen påpeger at forskningsresultater fra såvel Danmark som udlandet viser at undervisning i modersmålet sammen med en effektiv danskundervisning kan styrke de tosprogedes danskkundskaber. Det er hans synspunkt at man ikke bare kan klandre lærerne for at de tosprogede elever har svært ved det danske sprog, men at det er "et komplekst samspil af faktorer, som skal ændres". Endvidere fremhæver han at Sverige har gennemført modersmålsundervisning og af den grund ikke har de samme problemer som vi har i Danmark.