Du er her: Forside Nyheder Ind i sproget. Grundbog til almen sprogforståelse

Ind i sproget. Grundbog til almen sprogforståelse

Nyt undervisningsmateriale med tilhørende website har til formål at få gymnasieelever til at iagttage og undre sig over sproget for derigennem at forstå sproglige sammenhænge.

01/07 2008

Nyt undervisningsmateriale med tilhørende website har til formål at få gymnasieelever til at iagttage og undre sig over sproget for derigennem at forstå sproglige sammenhænge.

Ind i sproget. Grundbog til almen sprogforståelse

Ind i sproget

— det er sjovt, interessant og lærerigt at arbejde med sprog

 

Tilgangen til materialet er baseret på den antagelse at elever der begynder i gymnasiet, har en vis sproglig viden og kunnen med sig. Hensigten med bogen er derfor at få aktiveret denne viden og at bygge oven på den.

 

Ind i sproget

vil skabe forståelse hos eleverne for sproglige sammenhænge og åbne deres øjne for at det er sjovt, interessant og lærerigt at arbejde med sprog. Forståelsen opnås både via teori og via et righoldigt udvalg af øvelser.

 

Mange af øvelserne er en form for introduktioner som efterfølgende skal foldes ud i dansk- og sprogundervisningen. Bogen er endvidere tænkt som en form for oversigt som eleverne kan vende tilbage til efterhånden som de i fagene møder krav om grammatisk, stilistisk og pragmatisk analyse.

Birgitte Bjerre, Rikke Forsberg & Grete Ravn Nielsen: Ind i sproget. Grundbog til almen sprogforståelse, Systime, 200 kr., udkom 29. maj 2008.
Website: http://indisproget.systime.dk (betalingssite; lanceres i 3 kvartal 2008). Læs mere på Systimes hjemmeside.