Du er her: Forside Nyheder Hvilke tosprogede børn har problemer med dansk?

Hvilke tosprogede børn har problemer med dansk?

I nyhedsbrevet fra Center for Børnesprog under Syddansk Universitet kan man læse om en undersøgelse af et- og tosprogede børn i 3- til 6-års-alderen.

09/05 2012

I nyhedsbrevet fra Center for Børnesprog under Syddansk Universitet kan man læse om en undersøgelse af et- og tosprogede børn i 3- til 6-års-alderen.

Center for Børnesprog har foretaget sprogvurderinger af 3319 etsprogede og 454 tosprogede børn, og de umiddelbare resultater viser ikke overraskende at flere tosprogede end etsprogede scorer lavt i vurderingen. Frem mod seksårsalderen sker der imidlertid en interessant udvikling. Såkaldt simultant tosprogede børn (tosprogede med én dansk forældre) af lavtuddannede forældre har større tilbøjelighed til at score lavt og ligne tosprogede med ikke-vestlig baggrund, mens tosprogede børn af højtuddannede forældre scorer højere. Disse børn ligner på den måde gruppen af etsprogede børn af højtuddannede danskere. Det indikerer at tosprogethed i forbindelse med et lavt uddannelsesniveau i familien kan være en udfordring.

Tosprogede med ikke-vestlig baggrund har som 3-årige meget stor sandsynlighed for at score lavt i sprogvurderingen, men hen mod seksårsalderen går det væsentligt opad. Både højt- og lavtuddannedes børn med ikke-vestlig baggrund har dog større sandsynlighed for at score lavt i seksårsalderen end børn fra etsprogede familier med samme uddannelsesbaggrund. Dette tegner et billede af at der er noget ud over socioøkonomiske forhold der gør det vanskeligt for disse børn at lære dansk.

Undersøgelsen konkluderer at der er mange tosprogede der ikke har problemer med at lære dansk, men også at der er mange der har det. En afgørende udfordring for fremtidig forskning er at identificere læringsproblemerne endnu mere præcist, for jo mere præcist, jo mere effektivt kan man sætte ind med målrettet sprogstøtte.