Du er her: Forside Nyheder Holbergordbog i digital udgave

Holbergordbog i digital udgave

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udsender ''en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter'' som gratis netordbog.

03/03 2011

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udsender ''en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter'' som gratis netordbog.

''Mennesket beskrives som et fornuftigt Creatur, og derved distingveres fra alle skabte Ting paa Jorden, i Vandet og i Luften. Men man maa af Erfarenhed sige, at af alle Dyr intet ligner et Menneske mindre end et Menneske.''
Ludvig Holberg, Moralske Tanker, Tom. II, IV 20
(Ugens Holberg på www.holbergordbog.dk).

Holbergordbogen er en central indgang til oplysningstidens danske sprog og uundværlig for den der vil fordybe sig i Ludvig Holbergs (1684-1754) forfatterskab. Den dækker hele Holbergs danske ordforråd og beskriver det enkelte ords betydninger, dets bøjningsformer samt de sammensætninger og faste forbindelser hvori det indgår. Navne på personer og steder er desuden medtaget i et vist omfang.

''Holbergordbogen er en af dansk sprogvidenskabs største bedrifter'', skrev professor Erik Hansen i Danske Studier i 1982. Arbejdet med ordbogen begyndte efter Anden Verdenskrig, og værket udkom i fem bind 1981-1988. Den digitale udgave er muliggjort af en ekstraordinær kulturministeriel bevilling til styrkelse af det danske sprog som kom i forlængelse af rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik.

Holbergordbogen kan ses på www.holbergordbog.dk.