Du er her: Forside Nyheder Hjemmeside skal styrke det nordiske sprogsamarbejde

Hjemmeside skal styrke det nordiske sprogsamarbejde

Nordisk Sprogkoordination har nu offentliggjort sin hjemmeside på adressen www.nordisksprogkoordination.org. Hjemmesiden skal udbrede kendskabet til Nordisk Sprogkoordination.

04/08 2010

Nordisk Sprogkoordination har nu offentliggjort sin hjemmeside på adressen www.nordisksprogkoordination.org. Hjemmesiden skal udbrede kendskabet til Nordisk Sprogkoordination.

Nordisk Sprogkoordination (NOSK) blev oprettet i anledning af at det nordiske sprogsamarbejde i 2009 blev omorganiseret. Enheden, som har til huse hos Dansk Sprognævn, består af en leder, projektsekretærer på deltid og sprognævnets nordiske sekretær på deltid.

Nordisk Sprogkoordinations hjemmeside finder man oversigter over hvilke organisationer, kursusvirksomheder, fagnetværk og kulturhuse der er relevante aktører i nordisk sprogsamarbejde. Desuden er der links til diverse undervisningsresurser, sprogresurser, netordbøger, sprogpolitiske dokumenter og en oversigt over fonde som yder støtte til nordiske projekter.

Formålet med koordinatorfunktionen og hjemmesiden er at aktører som arbejder med det nordiske sprogområde, fx undervisning i nabosprogsforståelse, får et større kendskab til hinandens arbejde. Desuden kan forskellige nordiske sprogkampagner koordineres, og det nordiske sprogsamarbejde kan gøres mere synligt for omverdenen.

Læs mere på hjemmesiden Nordisk Sprogkoordination som også indeholder nyheder og en nordisk kalender.
Billede af forsiden