Du er her: Forside Nyheder Ph.d.-forsvar: Hjælp til terminologer

Ph.d.-forsvar: Hjælp til terminologer

Jakob Halskov forsvarer 26. oktober 2007 sin ph.d.-afhandling, der bl.a. er et forsøg på at hjælpe terminologer i deres praktiske arbejde med engelske fagudtryk.

23/10 2007

Jakob Halskov forsvarer 26. oktober 2007 sin ph.d.-afhandling, der bl.a. er et forsøg på at hjælpe terminologer i deres praktiske arbejde med engelske fagudtryk.

Projektet

Afhandlingens titel er 'The semiautomatic expansion of existing terminological ontologies using knowledge patterns discovered on the WWW - an implementation and evaluation'.

Emnet for afhandlingen er hvordan man kan bruge såkaldte "vidensmønstre" til at finde semantiske (altså betydningsmæssige) relationer fra ukategoriseret tekstmateriale på world wide web. Et "vidensmønster" er en tekststreng der illustrerer en specifik semantisk relation, fx strengen "og andre" i sætningen "morfin og andre smertestillende midler". Med sådanne strenge kan systemet automatisk finde frem til under- og overkategorier, mulige bivirkninger af et medikament eller synonymer for medikamentet.

Formålet med afhandlingen er bl.a. at hjælpe terminologer i deres praktiske arbejde, og hovedbidraget er en implementering og evaluering af et ontologiudvidelsesværktøj kaldet WWW2REL. Terminologer vil fx kunne anvende dette værktøj som en hurtig genvej til at undersøge om deres termbase bør opdateres med nye synonymer eller underbegreber. Fordelen ved værktøjet er at det, i modsætning til mange andre lignende systemer, er domæne- og relationsuafhængigt og samtidig 100 % netbaseret. Dvs. at det kan anvendes på alle mulige fagområder lige fra biomedicin til it og for alle tænkelige typer af semantiske relationer. Da både systemets vidensmønstre og den viden systemet efterfølgende finder vha. disse mønstre, stammer fra automatiserede internetsøgninger, er tekstmaterialet desuden allestedsnærværende, ganske gratis og opdateres løbende.

Sted

Forsvaret finder sted på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, Frederiksberg, lokale SV.089.

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn på Dalgas Have Bibliotek, Solbjerg Plads.

Bedømmelsesudvalg og tilmelding

Bedømmelsesudvalget består af lektor Daniel Hardt, CBS, professor Hanne Ruus, Københavns Universitet, og professor Marie-Claude L'Homme, Universitetet i Montreal.

Forsvaret er offentligt, men interesserede bedes tilmelde sig på mailadressen vr.iadh@cbs.dk.