Du er her: Forside Nyheder Grønland får en ny og strengere sproglov

Grønland får en ny og strengere sproglov

I Grønland vil man fra den 1. august i år blive pålagt en bøde hvis man som slagter skriver sælspæk i stedet for puissip orssua på sit reklameskilt.

09/02 2012

I Grønland vil man fra den 1. august i år blive pålagt en bøde hvis man som slagter skriver sælspæk i stedet for puissip orssua på sit reklameskilt.

Det er Inatsisartulov nr. 7 om sprogpolitik, der via det grønlandske Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling vil undergå nogle væsentlige ændringer.

Fx vil paragraf 4a om sproganvendelse i markedsføring komme til at lyde: "Annoncering, reklamering og skiltning til borgerne fra private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder skal udformes på grønlandsk, skriftligt som mundtligt." Ligeledes skal "Al direkte skriftlig henvendelse til borgere fra private virksomheder, offentlige myndigheder og virksomheder [...] skrives på grønlandsk", medmindre "borgeren udtrykkeligt tilkendegiver at ville bruge det danske sprog. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden og virksomheden, der også bærer de økonomiske udgifter forbundet heri."

Har man bemærkninger til ændringsforslaget skal disse være Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling i hænde senest den 13. marts.

Læs mere om sproglovsændringen på den grønlandske avis Sermitsiaqs hjemmeside.