Du er her: Forside Nyheder Generationerne bruger næsten lige meget engelsk

Generationerne bruger næsten lige meget engelsk

Unge har flere engelske ord i deres talesprog end andre generationer - men det er især pga. ordet okay. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn.

07/12 2007

Unge har flere engelske ord i deres talesprog end andre generationer - men det er især pga. ordet okay. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn.

I dag offentliggøres i Nyt fra Sprognævnet 2007/4 en ny undersøgelse af generationernes brug af engelske låneord, og den viser at forskellen på generationerne ikke er så stor som man kunne forvente.

Unge har flest lån pga. okay

De unge bruger godt nok flest engelske lån, nemlig 1,17 % i forhold til de midaldrendes 0,56 % og de ældres 0,14 %. Men det skyldes især ordet okay, som de unge bruger i 68,5 % af alle deres engelske lån.

Læs også interviewet i Nyhedsavisen med Marianne Rathje, som har stået for generationsundersøgelsen af de engelske lån.
Læs artiklen i Nyt fra sprognævnet 2007/4.

Næsten lige mange lån uden okay

Fraregner man okay fra de unges engelske lån, udgør de unges engelske ord kun 0,38 % af det samlede antal ord, i forhold til de midaldrendes 0,22 % og 0,11 %.

Gamle lån er hyppigst

Både de unge og de ældre generationer bruger fortrinsvis gamle lån fra før 2. verdenskrig. De hyppigste lån er nemlig, udover okay (kendt fra 1924), starte, job, smart og weekend.