Du er her: Forside Nyheder Foredrag i lingvistkredsen: Funktionel analyse af diskursmarkører

Foredrag i lingvistkredsen: Funktionel analyse af diskursmarkører

Den 23. april 2019 inviterer Lingvistkredsen til forelæsning ved Karolina Grzech. Titlen er "Managing Common Ground with epistemics: functional analysis of discourse markers in Upper Napo Kichwa and beyond".

05/04 2019

Den 23. april 2019 inviterer Lingvistkredsen til forelæsning ved Karolina Grzech. Titlen er "Managing Common Ground with epistemics: functional analysis of discourse markers in Upper Napo Kichwa and beyond".

Karolina Grzech er lingvist og specialist i quechuanske sprog og arbejder som postdoc ved Stockholms universitet. Hendes forskning fokuserer på semantiske og pragmatiske aspekter af evidentiale og epistemisk modale udtryk i naturligt forekommende talt sprog.

Forelæsningen handler om kommunikative funktioner af epistemiske diskursmarkører, altså udtryk der er forbundet med fordelingen af viden mellem deltagerne i diskursen, skriver Grzech om sin forelæsning. Et eksempel på en sådan diskursmarkør giver Grzech på engelsk, nemlig det engelske ord but i ordudvekslingen herunder:

  • A: Shall we go out for dinner tonight?
  • B: But we are going to the cinema with Jane and Jack!

Denne brug af "but", skriver Grzech, er anderledes end når vi bruger ordet som sideordnende konjunktion. Snarere end at vise et kontrasterende forhold mellem udsagn tjener det til at indikere at B med sin udtalelse ytrer hvad A burde vide, men ikke virker til at vide.

Diskursmarkører som styrer distributionen af viden, har i det seneste år været beskrevet i en del sprog. Til foredraget vil Grzech fokusere på epistemiske diskursmarkører fra Upper Napo Kichwa.


Disse artikler kunne måske også have interesse