Du er her: Forside Nyheder Foredrag om dansk rammeordbog

Foredrag om dansk rammeordbog

LEDA inviterer til medlemsmøde og foredrag den 25. april på Københavns Universitet.

17/04 2018

LEDA inviterer til medlemsmøde og foredrag den 25. april på Københavns Universitet.

Foreningen LEDA, Leksikografer i Danmark, inviterer til foredrag med titlen "Fra Begrebsordbog til FrameNet: en dansk rammeordbog til brug for sprogteknologi" ved Sanni Nimb og Mette-Marie Møller Svendsen.

I løbet af 2017 har man på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) færdiggjort en sprogteknologisk ordbog hvor et stort antal verber og verbalsubstantiver fra Den Danske Ordbog (DDO) er forsynet med formelle kategorier der beskriver deres betydning i form af frames (rammer).

Kategorierne udgør en international standard udarbejdet ved projektet FrameNet, University of California, Berkeley. Verbet løbe har fx rammerne 'Self_motion' og 'Fluidic_motion' i ordbogen, svarende til betydningerne 'bevæge sig hurtigt fremad til fods' og 'vedvarende flyde i dråbeform eller i en jævn strøm (om væske)' i DDO.

Ordbogen skal først og fremmest bruges som opslagsværk i kommende sprogteknologiske forskningsprojekter når lingvister manuelt skal opmærke danske sætninger med rammer og semantiske roller. 

Sanni Nimb (seniorredaktør, DSL) vil fortælle om baggrunden for ordbogsprojektet og om den leksikalske metode der er anvendt. Metoden bygger på de grupperinger af Den Danske Ordbogs opslagsord og flerordsudtryk der blev foretaget til brug for udgivelsen af Den Danske Begrebsordbog i 2015. Nogle af de rammer der hyppigst er anvendt til at beskrive de danske ord, vil også blive præsenteret.

Mette-Marie Møller Svendsen (assisterende redaktør, DSL), der har skrevet speciale om FrameNet og tilblivelsen af den danske rammeordbog, vil diskutere de oversættelsesmæssige problemstillinger og drage paralleller til lignende projekter for andre sprog.

Efter foredraget afholdes LEDAs generalforsamling 2018 kl. 17 samme sted.