Du er her: Forside Nyheder En sproglig tidsrejse

En sproglig tidsrejse

I biografer landet over kan man i øjeblikket se den danske storfilm "En kongelig affære". Det er en film der historisk rammer plet, men hvad sproget i filmen angår, er det dog en noget andet affære. Det skriver Kristeligt Dagblad.

23/04 2012

I biografer landet over kan man i øjeblikket se den danske storfilm "En kongelig affære". Det er en film der historisk rammer plet, men hvad sproget i filmen angår, er det dog en noget andet affære. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I "En kongelig affære" tales der et ganske almindeligt hverdagsdansk som uden tvivl tjener til at gøre filmen mere forståelig, men samtidig ligger langt fra det sprog som rent faktisk blev talt i 1700-tallet.

"Først og fremmest talte man ikke dansk ved det danske hof i 1700-tallet. Tysk var sproget, men også fransk spillede en stor rolle, især hvis man skulle være fin på den". Det forklarer seniorredaktør Henrik Andersson fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til kristeligt-dagblad.dk. Videre fortæller han hvordan man i dag sandsynligvis ville have svært ved at forstå det talte sprog i de royale kredse på den tid.

I datidens Danmark var tysk ikke kun et udbredt undervisningssprog, men også kommandosprog i hæren. Faktisk har det været lidt af et særtilfælde at Christian VII, hvem filmen "En kongelig affære" omhandler, overhovedet kunne tale dansk.  

På 'gadeplan' ville vi dog nok godt kunne forstå det talte sprog fra 1700-tallet. Der var langt fra hoffets tale- og skriftsprog til det talte almensprog der på mange måder minder om det dansk vi taler i dag.

Usikkerheden om fortidens danske talesprog er imidlertid stadig stor eftersom der selvsagt ikke findes optagelser fra den tid af mennesker der taler sammen. Men via Holbergs komedier og skuespil har man fået en lang række gode indikationer af hvordan man talte til og med hinanden i 1700-tallet. Også selvom Holberg blev udsat for censur! Det fortæller Henrik Andersson videre i artiklen.