Du er her: Forside Nyheder En bog om sprog i daginstitutioner

En bog om sprog i daginstitutioner

Ny antologi om børns sprog som social praksis. Hvordan bruges sprog faktisk i daginstitutioner?

23/02 2009

Ny antologi om børns sprog som social praksis. Hvordan bruges sprog faktisk i daginstitutioner?

Artiklerne i denne antologi, der er redigeret af Lars Holm og Helle Pia Laursen, retter opmærksomheden mod sprog som alment socialt fænomen, mod den måde sproget bruges til at skabe betydning på, og den måde hvorpå sprog tillægges betydning i en given social sammenhæng – nærmere bestemt i daginstitutionerne. Der trækkes på forskellige forskningstraditioner inden for antropologi, sociolingvistik og socialsemiotik.