Du er her: Forside Nyheder -ede vil ikke følge reglerne

-ede vil ikke følge reglerne

I en ny undersøgelse har forskerne Jan Heegård og Jacob Thøgersen set på hvor meget to forskellige endelser "sluges" i nyhedsoplæsninger i radioen.

24/11 2014

I en ny undersøgelse har forskerne Jan Heegård og Jacob Thøgersen set på hvor meget to forskellige endelser "sluges" i nyhedsoplæsninger i radioen.

Nogle mener at dansk ofte bliver udtalt sjusket, dvs. at det er udsat for mange reduktioner i spontan tale, men en ny undersøgelse af skrevet tekst som læses op, viser det sig at der nok er andre ting på spil. Tidligere undersøgelser har vist at dansk (og andre sprog) bliver reduceret ud fra faste regler som fonologisk kontekst, gentagelse af samme ord eller trykkets placering i sætningen.

I denne undersøgelse sammenlignes det formelle oplæste sprog i nyhederne med mere uformelt sprogligt materiale, bl.a. fra sproglige interviewundersøgelser. Resultaterne viser at stilen har betydning, idet -ede i det formelle stilleje følger et andet regelmønster end de tidligere generelle undersøgelser af reduktion har vist, hvorimod -te følger de regler man tidligere har fundet. Desuden har forskerne undersøgt om reglerne for udtalereduktion har ændret sig over de 70 år som deres data spænder over. Og det viser sig at reglerne for reduktion med tiden er blevet mindre komplekse.

Undersøgelsen er beskrevet i artiklen "Style-dependent rules for reduction: Mixed-model multiple linear regression analysis of reduction phenomena in Danish news readings", publiceret i tidsskriftet Nordic Journal of Lingusitics. På tidsskriftets hjemmeside kan du læse et abstract og købe adgang til hele artiklen (begge dele på engelsk).