Du er her: Forside Nyheder Den første bog i den nye skriftserie ’Studier i Parallelsproglighed’ er nu udkommet

Den første bog i den nye skriftserie ’Studier i Parallelsproglighed’ er nu udkommet

Med titlen 'Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter' skriver denne bog sig ind i den aktuelle debat om konsekvenserne af en øget undervisning på engelsk.

17/12 2009

Med titlen 'Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter' skriver denne bog sig ind i den aktuelle debat om konsekvenserne af en øget undervisning på engelsk.

Serien 'Studier i Parallelsproglighed' udgives af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved Københavns Universitet.

Bogen er skrevet af Tina Skriver Didriksen som undersøger danske universitetsstuderendes holdninger til engelsk som undervisningssprog. Hun sammenholder holdningerne med de studerendes reelle læsekompetencer og receptive ordforråd på engelsk. Formålet med undersøgelsen er at se på forholdet mellem engelsksproget undervisning og de studerendes faglige udbytte.

Skriv til det Humanistiske Fakultets Studenterafdeling på sta@hum.ku.dk for at købe bogen.