Du er her: Forside Nyheder Den danske tolketjeneste i EU i fare for at blive lukket

Den danske tolketjeneste i EU i fare for at blive lukket

Efterspørgslen på de danske tolke i EU er faretruende lille.

13/07 2012

Efterspørgslen på de danske tolke i EU er faretruende lille.

Et notat fra Dansk Sprognævn viser at brugen af og behovet for danske tolke er meget begrænset. Det kan man læse på Politikens hjemmeside.

I 2011 foregik kun 3 procent af møderne i EU-Kommissionen med tolkning til eller fra dansk og tilsvarende blev der kun tolket til eller fra dansk på en fjerdedel af møderne i EU's ministerråd.

I december fandt en rundbordssamtale med overskriften 'Er der en fremtid for dansk tolkning?' sted i København. Deltagerne var bl.a. Dansk Sprognævn samt generaldirektørerne for tolkning for henholdsvis EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Begge generaldirektører meldte her ud at de er bekymrede for at de kan blive nødt til at lukke tolketjenesten.

Direktør for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier-Andersen, påpeger problemerne ved en lukning. Det er tit oversættere og tolke der føder danske udtryk, og hvis forhandlingerne kun kommer til at foregå på engelsk, kommer der ikke ret mange danske ord, betegnelser eller begreber ud af det – og det kan være et problem da mange af de regler og aftaler der laves i EU, får direkte indvirkning på vores liv i Danmark.

Sabine Kirchmeier-Andersen er også næstformand i sammenslutningen af europæiske sprognævn, EFNIL, som nu igangsætter en undersøgelse af årsagen til den lave efterspørgsel på dansk tolkning.

Læs mere om Dansk Sprognævns notat "Dansk sprogs status 2012" på Sprognævnets hjemmeside.