Du er her: Forside Nyheder Debat om formel vs. funktionel semantik

Debat om formel vs. funktionel semantik

Den 4. december inviterer Lingvistkredsen til foredrag ved Peter Widell og Peter Harder.

28/11 2018

Den 4. december inviterer Lingvistkredsen til foredrag ved Peter Widell og Peter Harder.

Peter Widell, der er lektor emeritus ved Institut for Kommunikation og Kultur, Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet, vil holde oplæg om formalsemantikken, dvs. den formallogiske, sandhedsbaserede forståelse af sproglig betydning.

Formalsemantikken bygger på en antagelse om at et sprogligt udtryks mening er lig med det bidrag det yder til talerens mulighed for at udtrykke sande udsagn. I formalsemantikkens perspektiv er alle betydninger formelt definerede og dermed ikke åbne for fortolkning. 

Peter Harder, der er professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, vil holde oplæg om den funktionelt-kognitive forståelse af sproglig betydning. Han vil tale om hvordan den kanoniske ramme for en moderne funktionel sprogvidenskab er en evolutionær tankegang.

Det indebærer at man må forstå sproglige betydninger og deres kombinationsmuligheder som noget der opstår og udvikler sig som led i menneskelige livsformer og økologier.

I forlængelse af de to indlæg vil det efterfølgende bl.a. blive diskuteret om der er tale om rivaliserende perspektiver på sproget, eller om de to perspektiver vil kunne ses som eksponenter for en arbejdsdeling i studiet af hvad sprog er.