Du er her: Forside Nyheder De principielle ændringer i Retskrivningsordbogen 2012

De principielle ændringer i Retskrivningsordbogen 2012

Seniorforsker i Dansk Sprognævn Margrethe Heidemann Andersen har skrevet om baggrunden for de principielle ændringer der er foretaget i Retskrivningsordbogen 2012.

09/10 2013

Seniorforsker i Dansk Sprognævn Margrethe Heidemann Andersen har skrevet om baggrunden for de principielle ændringer der er foretaget i Retskrivningsordbogen 2012.

I artiklen "Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012: De principielle ændringer" indgår der en beskrivelse af hvilke retskrivningsprincipper der ligger til grund for de principielle ændringer, og hvordan de forskellige principper vægtes i forhold til hinanden.

Man skelner i retskrivningsregi mellem principielle og ikkeprincipielle retskrivningsændringer. De principielle ændringer er større systematiske ændringer der oftest har betydning for en større mængde ord, fx er det en principiel ændring at man nu også kan skrive gymnasie og akvarie på lige fod med formerne gymnasium og akvarium. Ikkeprincipielle ændringer derimod er normændringer for enkeltord, fx at jogurt udgår til fordel for formen yoghurt. De principielle ændringer kræver godkendelse af Kulturministeren, mens ikkeprincipielle ændringer kan vedtages alene af Sprognævnet.

Blandt de principielle ændringer i Retskrivningsordbogen 2012 er:

  • Valgfrihed mellem -ie og -ium i visse ord (kollegium og ministerium kan fremover også skrives kollegie og ministerie)
  • Valgfrihed i sær- og sammenskrivning af visse forbindelser som inden for/indenfor mv. (fra Du skal stille skoene uden for døren til Du skal stille skoene uden for døren eller Du skal stille skoene udenfor døren)
  • Valgfrihed i brugen af store og små bogstaver i initialforkortelser (ATP og it kan fremover også skrives atp og IT).
Se alle de principielle retskrivningsændringer, og læs om begrundelserne bag dem i artiklen på Dansk Sprognævns hjemmeside (åbner i pdf), hvor man også finder en række yderligere artikler om overvejelserne bag ændringerne i Retskrivningsordbogen 2012.