Du er her: Forside Nyheder Dansk Sprognævn opfordrer til en koordineret indsats

Dansk Sprognævn opfordrer til en koordineret indsats

Dansk Sprognævn netop har udsendt notatet "Dansk sprogs status 2012".

26/06 2012

Dansk Sprognævn netop har udsendt notatet "Dansk sprogs status 2012".

Notatet "Dansk sprogs status 2012" gør rede for udviklingen i brugen af dansk i de sidste 4 år med særligt fokus på:

  • dansk som undervisningssprog fra 0. klasse til ph.d.-niveau
  • dansk sprogs forhold til den nationale strategi for fremmedsprog
  • dansk i EU og i den offentlige forvaltning
  • dansk sprogteknologi.

Notatet der er tænkt som et inspirations- og referencedokument for politikere og andre som deltager i den aktuelle sprogdebat, anbefaler bl.a.:

  • at lovgivning og strategiske tiltag der involverer sproglige forhold samordnes så de ikke modarbejder hinanden
  • at der regelmæssigt følges op på dansk sprogs status, fx ved at en statusrapport forelægges regeringen og/eller folketinget med passende intervaller
  • at dansk fagsprog styrkes, fx ved at der oprettes en flersproglig termbank hvor fagudtryk på dansk og fremmedsprog samt deres definitioner registreres og gøres tilgængelige for alle.