Du er her: Forside Nyheder 21. februar er international modersmålsdag

21. februar er international modersmålsdag

Unesco, FN's kulturorganisation, har udnævnt dagen til den internationale dag for modersmål.

19/02 2009

Unesco, FN's kulturorganisation, har udnævnt dagen til den internationale dag for modersmål.

Perspektiver på minoriteters modersmålsundervisning

Dagen markeres i New York med et seminar med fokus på minoriteters modersmål i undervisningen. Følgende spørgsmål vil blive diskuteret: Hvorfor er modersmål et emne for undervisning? Hvordan foregår modersmålsundervisning i praksis? Er indsatsen værdifuld når man afvejer omkostninger og udbytte?

En af talerne er Tove Skutnabb-Kangas, gæsteforsker på Roskilde Universitet.

Seminaret indgår i en seminarrække om minoritetssprog i dagens globale samfund, særligt med fokus på tibetanske samfund i Kina. Arrangør er Trace Foundation.

Debat og tiltag

Sverige

I Sverige har Integrations- og Ligestillingsministeriet i slutningen af januar 2009 fremlagt et lovforslag om styrkelse af de nationale minoriteter. Flere minoritetssprog er truede, fx sydsamisk, og den bebudede reform skal give den enkelte bedre mulighed for at bevare og genoptage sit minoritetssprog. Læs pressemeddelelsen på regeringens hjemmeside.

Danmark

Mogens Jensen fremfører Socialdemokraternes ønske om bl.a. at tilbyde flere fremmedsprog som andet fremmedsprog i folkeskolens ældste klasser. "Det kunne for eksempel være arabisk, så børn med anden etnisk baggrund kan lære deres modersmål som det andet fremmedsprog", siger Mogens Jensen i Kristeligt Dagblad 18. feb. 2009.

Læs mere om modersmålsdagen på Dansk Sprognævns hjemmeside.
Og læs om hvorfor det er svært at lære dansk på Videnskab.dk.