Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -et

Mente du: et| -ert| -tet| -e | se flere forslag | -er| bet| det| jet| let| net| ret| -at| -el| -en| -it| te| e-| etb| eta| e| t

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
et itk. af en og en

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-et suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i adjektiv: -, ..ede [-əð] sammenfald af ældre middeldansk -æth (norrønt -aðr) og -æt (norrønt -óttr, oldengelsk -eht) 'forsynet med, forbundet med' forsynet med; med et bestemt, karakteristisk præg -ig | -lig -e suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i verbum: -r, -de, -t [-ə] 1 udføre en bestemt handling 1.a gøre det der forbindes med det pågældende 2 bruge et redskab til at udføre den dertil hørende handling 3 forsyne med noget bestemt 3.a behandle med noget bestemt 4 frembringe eller danne noget bestemt 5 give en bestemt kvalitet, egenskab el.lign. -ne 6 frembringe en bestemt lyd

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • et eller andet sted et eller andet sted forb. (o. 1985) (overført brug) på en eller anden måde
  • gå i et med tapetet gå i et med tapetet
  • over et halvt over et halvt adv. (1994) på kort tid

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord

Ordlister

Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

en eller et battle
Battle er en dyst inden for hiphopmusik, men hedder det en eller et battle?
en eller et brexit?
Hedder det en brexit eller et brexit?
en eller et læk
Når jeg slår op i ordbøgerne, kan jeg se at ordet læk (i betydningen ’lækage, utæthed’) kun kan bruges i fælleskøn, altså en læk, men jeg synes oftere og ...
en eller et nem-id
Den Digitale Signatur har fået et nyt navn, nemlig nem-id. Vi er nu kommet i tvivl om om det hedder en eller et nem-id i sætninger som den følgende: ”For at ...
en kompliment el. et kompliment
Jeg har lært at man skal skrive en kompliment, men ret ofte støder jeg på skrivemåden et kompliment. Hvad er rigtigt?
en/et locker
Hedder det en eller et locker (i betydningen 'aflåseligt skab')?
engelske låneord som skrives i ét ord
Hvis man i dansk bruger et engelsk lån som på engelsk skrives i to ord, fx task force, skal det så skrives i ét eller to ord på dansk?
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
et el. to ord; i dag
Skal i dag skrives i et eller to ord? Fx jeg kommer i dag og i dag skinner solen?
et el. to ord; internetadgang
Må fx internet adgang og personale afdeling skrives i to ord, eller skal de skrives i et ord?

SprogbrevetDR

Et jubilæum
af Jørn Lund, november 1994
Et spørgsmål om stil
af Jørn Lund, januar 1987
Et svar
af Jørn Lund, januar 1987
Et bogstav ad gangen
af Jørn Lund, september 1987
To nye ord – og et gammelt med ny betydning
af Jørn Lund, december 1987
Et spørgsmål om køn
af Jørn Lund, november 1988
Et oplæg
af Jørn Lund, december 1988
Et bysbarn
af Erik Hansen, marts 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

"Bolle" — et ord på efterløn?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 30. april 2011
Et udmærket ord
af forsker Marianne Rathje
og et stykke med sul
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 21. december 2013
Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012

Temaer

Bandeord

Hvad er et bandeord?
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte

Nye ord

Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Ordsprog

Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog

Nyheder

Nyheder

Hvordan lærer man et nyt sprog?
Den nye bog "Veje til et nyt sprog" henvender sig til undervisere, studerende og personer som er i gang med at lære et nyt sprog.
10-årig har givet danskerne et nyt ord
I disse dage fylder søgemaskinen Google 10 år, og ordet at "google" er blevet almindeligt i dansk.
At blive et børnehavebarn. Ph.d.-forsvar om sprog, interaktion og deltagelse
Fredag den 20. marts forsvarer Martha Sif Karrebæk sin ph.d.-afhandling: "At blive et børnehavebarn - en minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i ...
Er dansk et truet sprog?
Er det danske sprog truet af engelsk eller er det måske snarere det engelske sprog der er truet af dansk?
Hvordan opstår et ordsprog?
Asgerd Gudiksen fra Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet forklarer hvordan ordsprog er opstået, og hvor længe de har eksisteret.
”Pludr” – et spil om ord
”Pludr” er et netbaseret spil om ord, og det er gratis at spille.
Endnu et bind i serien Københavnerstudier i tosprogethed er udkommet
'Dem de andre ikke vil lege med. En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog' er titlen på dette 49. bind i serien.
Tysk er stadig et vigtigt fremmedsprog i Danmark
I januar udkom en publikation med alle anbefalinger, oplæg og diskussioner fra konferencen "Tysk nu (!)".
Hvorfor hidse sig op over et komma?
Dansk Sprognævn vil undersøge hvorfor danskerne reagerer så voldsomt på ændringer af komma- og retskrivningsregler.
Det' sprog til et beat
Sådan lyder titlen på en netop udkommet bog om sproglige tilgange til dansk hiphop udgivet af Dansklærerforeningen.

Øvrige sider på sproget.dk