Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lille

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
lille adj., itk. og bf. d.s., små; mindre, mindst; lille bitte el. lillebitte; små bitte el. småbitte; lille juleaften el. lillejuleaften

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lille adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, bestemt form singularis: -, pluralis: små; mindre, mindst [ˈlilə] • små: [ˈsmɔˀ] • mindre: [ˈmendʁʌ] • mindst: [ˈmenˀsd] norrønt litli; egentlig bestemt form 'den lille', af norrønt lítill 'liden' 1 som fysisk kun fylder lidt; som har ringe rumlig udstrækning gammeldags liden stor bitte 1.a som ikke strækker sig langt eller vidt; som dækker et temmelig begrænset areal stor 1.b som kun kan rumme lidt • fx om beholder eller tøj stor 2 som kun omfatter få enheder, individer, dele el.lign. stor 2.a som befinder sig i den nedre ende af en (tal)skala • om antal m.m. stor 2.b lidt under et angivet tidsrum, beløb, antal el.lign. knap 2.c som kun udgør eller repræsenterer lidt i (pengemæssig) værdi stor 2.d som kun involverer eller kræver lidt, fx med hensyn til arbejdsindsats eller resurser stor 3 som har ringe kraft, styrke eller intensitet; som kun forekommer eller er til stede i ringe grad eller på en ikke iøjnefaldende måde stor svag 4 som minder om noget andet eller er det samme, blot i mindre format eller målestok 5 ikke særlig vigtig eller betydningsfuld uanseelig stor 5.a forholdsvis ukendt eller ubemærket; ikke særlig beundringsværdig eller opsigtsvækkende stor 6 af ringe varighed kortvarig 7 som er et barn, ofte ikke særlig gammelt stor 7.a som substantiv barn, ofte ikke særlig gammelt 8 bruges som kærlig, fortrolig eller evt. nedladende betegnelse, ofte i tiltale den lille forskel forskellen med hensyn til kønsorganer eller en anden forskel mellem mænd og kvinder den lille sorte kort og enkel sort kjole som mange kvinder har i deres garderobe til alsidigt, pænt brug – kendt fra 1962 den lille tabel tabel der indeholder resultaterne af tallene 1 til 10 ganget med tallene 1 til 10 det/dit lille skidt bruges i kærlig omtale af eller tiltale til et barn det lille hus wc – forskønnende aftrædelsessted det (lille) skind bruges i tiltale til eller omtale af en person, især et barn, som man synes det er synd for, eller som er en stakkel en lille en en vis mængde alkoholisk drik • fx en øl eller et glas snaps genstand (en lille) én på øjet eller en time på øjet en lur; en (kort) søvn en skraber en lille fjer kan blive til fem høns talemåde rygter overdriver • efter H.C. Andersens eventyr "Det er ganske vist" en lille ny et lille (nyfødt) barn en (lille) smule eller den mindste smule (meget) lidt en lille sort en kop kaffe med snaps (og sukker) en stor/lille fisk overført en stor/lille forbryder få en lille føde et barn; få et barn gøre sig lille lade sin krop indtage en sammenkrøben eller bøjet stilling, fx for at undgå at blive opdaget eller bemærket have en lille en på være lidt beruset have en lille fjer på have en lille fjer på overført være lidt beruset hellere lille og vågen end stor og doven talemåde det går udmærket an at være lille af vækst når man blot er kvik og energisk høre en (lille) fugl synge om noget overført høre et rygte om noget kunne ligge/være på et (meget) lille sted overført have et meget begrænset omfang lille bogstav bogstav af en særlig type, brugt alle andre steder end hvor stort bogstav bruges • dvs. a, b, c, d osv. fagligt minuskel lille De bruges i nedladende tiltale til en (socialt lavere rangerende) person lille Hassan (med de skæve ben) 1 barn hvis velfærd ligger én stærkt på sinde 1.a overført sag, synspunkt, emne el.lign. som ligger én særligt på sinde, og som man er tilbøjelig til at fremføre i enhver sammenhæng hjertesag | kæphest lille panda 50-65 cm langt pattedyr som har lang, busket hale og tyk, rødbrun pels med sorte og hvide områder, og som fortrinsvis lever af bambusblade, frugt og rødder • er truet af udryddelse; regnes enten til halvbjørnene (Procyonidae) eller som sin egen familie (Ailuridae) rød panda | kattebjørn | Ailurus fulgens lille terts interval på en hel og en halv tone, fx fra c op til es lystre (følge, ..) nogens mindste vink overført gøre alt hvad nogen beder én om, mundtligt eller på anden måde; være meget tjenstvillig eller funktionsdygtig med lille med lille begyndelsesbogstav med stort med småt verden er lille overført bruges for at udtrykke det pudsige ved at man møder en person et sted hvor man ikke havde ventet det, eller bliver klar over en hidtil ukendt forbindelse mellem bekendte personer være/blive den lille have/få en underlegen eller ydmyg position i forhold til nogen (eller noget) lillebitte eller lille bitte adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) lillebitte: -, bestemt form singularis: -, pluralis: småbitte; lille bitte: -, bestemt form singularis: -, pluralis: små bitte [ˈliləˈbidə] eller [ˈliləˌbidə] • pluralis: [ˈsmʌˈbidə] eller [ˈsmʌˌbidə] meget lille bittelille lillefredag substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈliləˌfʁεˀda] eller [ˈliləˈfʁεˀda] også i formerne: lille-fredag, lille fredag kendt fra 1995 torsdag aften betragtet som indledning til weekenden og dermed en anledning til fest lillejuleaften eller lille juleaften substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈliləˌjuːləˈɑfdən] den 23. december om aftenen, aftenen før juleaften

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lille: liden, bitte, klejn, lav, uanse(e)lig, ikke større end tobak for en skilling, som kan ligge på et meget lille sted, spæd, ringe, som forslår som en skrædder i helvede, beskeden, som en dråbe i havet, uvæsentlig, ubetydelig, diminutiv, minimal, mikroskopisk, bagatellisk

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • lille fredag lille fredag sb. (o. 1995) torsdag
  • lille sort lille sort sbforb. (1962) enkel, sort selskabskjole

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lille,1 I. Lille, en. se Lilje.
Lille,2 II. Lille, en, et. se u. III. lille 6.2.
lille,3 III. lille, adj. Høysg.AG.55. sa. Anh.20. ( (som best. f.) lid(e)le. DFU.II. nr.10.10. Moth.L150. NvHaven.Orth.a4v). intk. d. s. ell. (dial.) lilt (VorUngdom.1915. 431(nordsjæll.). OrdbS.(Fyn)), lillet (Thorsen.70); best. f. d. s.; flt. d. s. (*de lille Skalke-Unger. Wadsk.73. Perioderne ere korte og lille.
Lilje Lilje ell. Lillie, en. (nu ikke i rigsspr. Lille. Moth. L171. Prahl.BJ.15. jf. u. Liljekonval). flt. -r ell. (arkais., sj.) d. s. (Recke.SD.168). (æda. liliæ, lyli(æ) (Harp.Kr.304), no. lilje, sv. oldn. lilja, ty. lilie, eng. lily; fra lat. lilia, flt. af

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i tiltale og titler
§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser
§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser
§ 58. Anførselstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om anførselstegn
§ 1. Bogstaverne
De gældende retskrivningsregler om alfabetets bogstaver
§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk
§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Typiske problemer

De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
Store eller små bogstaver?
Langt de fleste ord skrives med små bogstaver i almindelige danske tekster. Store bogstaver er undtagelsen. Men af og til bliver man i tvivl om det nu skal ...
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Det man ofte glemmer
Adjektiver
Adjektiver (tillægsord) er ord der lægger sig til substantiver og pronominer (navneord og stedord) og beskriver personer, ting osv.: en glad mand, et stort ...
Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
Alfabetisk oversigt
Alfabetisk oversigt over de typiske problemer

Huskesedler

Huskesedler
Dansk Sprognævns huskesedler, "Sproghjælp", giver et hurtigt overblik over typiske problemer med grammatik og retskrivning.

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.
Sproglige ordlister
Her finder du lister over grammatiske betegnelser, alfabetiske eksempellister mv.

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

lille halv time
Betyder en lille halv time mere eller mindre end en halv time?
store eller små bogstaver ifm. prikker
Hvis jeg skriver denne sætning: "Som en kæmpe håndsrækning … sådan bruger mange ordet ’bjørnetjeneste’ …", skal jeg så skrive sådan med stort eller lille s?
bøttekort
I forbindelse med en bestilling af små kort uden tekst har jeg brugt ordet bøttekort. Mine kollegaer kender ikke ordet og påstår at jeg selv har fundet på det, ...
den første (og) den bedste
Min kollega mener at det hedder den første og bedste, men jeg mener nu at det skal hedde den første den bedste. Hvem af os har ret?
Dronning eller dronning?
Jeg har bemærket, bl.a. på kongehusets hjemmeside, at alle stillinger: dronningen, kronprinsen, prinsen osv. bliver skrevet med stort.Men så vidt jeg kan læse ...
drøvle
På mit arbejde taler vi ofte om at drøvle, dvs. reducere trykket i en slange. Findes det ord, og hvad kommer det af?
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
e-sport
Mit spørgsmål drejer sig om ordet eller navnet E-Sport, eSport, som er betegnelsen for elektronisk sport i min branche. Jeg vil enormt gerne have ordet ...
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
Internet el. internet
Jeg har tidligere spurgt jer om det hedder Internet eller internet. Dengang svarede I at Internet opfattes som et egennavn og derfor skrives med stort ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Jer og jeres – stort el. lille begyndelsesbogstav?
Skal "jer" og "jeres" staves med stort eller lille begyndelsesbogstav?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Retten eller retten?
Skal man skrive "retten" eller "Retten"?
Rundere eller rondere?
Hedder det at "rundere" eller "rondere"?
Stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne
Skal der være stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne?
Bandeord
Hvem bestemmer hvad der er bandeord?
Bøsser i det gamle Grækenland
Var homoseksualitet socialt accepteret i antikken?
Dippedutter og duppeditter
Hvad er oprindelsen til ordet "dippedut"?
Koltringsknæjt
Hvad er en "koltringsknæjt", og hvorfor kan man ikke slå ordet op?

SprogbrevetDR

Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Kort
af Erik Hansen, maj 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992
Moldova – for sidste gang?
af Erik Hansen, april 1994
At og å
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Kommaer
af Erik Hansen, marts 1995
Forkortelser
af Erik Hansen, marts 1995
Retskrivning, fortsat
af Erik Hansen, september 1985

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Flakon
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
En kop kaffe til?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007
Af
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
Kartoffelferie
af Kjeld Kristensen, Politiken, 14. oktober 2006
Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Hvad betyder ringe halv tolv?
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
Fra feltmadras over værnemagerbue til kanaldyne
af Ebba Hjorth, Politiken, 9. april 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Nej, jeg vil (ej)!
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. Juli 2013
Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015
Hvem siger fuck?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 17. februar 2009
Sammen er vi stærke
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 20. januar 2009
Ikke andet?
Af Jørgen Nørby Jensen, informationsmedarbejder i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 13. oktober 2012
Japanske lommemonstre
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 2. oktober 2016
Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Ærbødig tegnsætning
Af seniorforsker Eva Skafte-Jensen
Dræsine, plimsoller og pappenhejmer
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 17. september 2011
Et udmærket ord
af forsker Marianne Rathje

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord
Unges bandevaner
Unges frekvens af bandeord lader ikke til at ændre sig med tiden

Dialekter

Regionalsprog
Regionalsprog er en betegnelse der er opstået i kølvandet på dialektudtyndingen i Danmark

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...
Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie
Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...
Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne

Ord og bogstaver i tal

Kjeld Kristensen: Lidt om ordforråd
De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i
De mest almindelige bogstaver i dansk
Hvilke bogstaver der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller bogstaver i
Er der flere ord i engelsk end i dansk?
Mange tror at der er flere ord i engelsk end i dansk

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...
Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Grunde til at bruge slang
Slang gør en forskel – hvorfor skulle man ellers bruge slang?
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst
Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Bliver dansk udtale utydeligere, sværere at forstå ...
Artiklen "Bliver Dansk udtale utydeligere, sværere at forstå, mere sjusket" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.
Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk
Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale
Kilder og forslag til videre læsning

Ungdomssprog

Ungdomssprog
Ungdomssprog er ofte uformelt og indeholder mange tabubelagte ord, engelske låneord, slangord osv. Det er ofte kilde til stor diskussion, især blandt ældre ...

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Julequiz
En lille sproglig julequiz inspireret af Norsk Sprogråd.
Store og små bogstaver efter punktum
Store og små bogstaver efter spørgsmålstegn og udråbstegn
Store og små bogstaver efter kolon
Store og små bogstaver i navne
Små og store bogstaver i tiltalepronomener (tiltalestedord) og titulaturer
Store eller små bogstaver?
Quizzer og øvelser
Quizzer og øvelser er dels for sjov og dels for at man kan teste om man har forstået de typiske problemer.
Retskrivning
Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Grammatik for dummies

Grammatik for dummies
Følg Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ... og lær selv med

Nyheder

Nyheder

Et lille truet sprog i Sverige
I disse dage er der særlig opmærksomhed på sproget elvdalsk, som tales midt i Sverige.
Ny bog: "Korrekt stavning. Den lille hjælper"
"Korrekt stavning. Den lille hjælper", som netop er udkommet, er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde.
EU-tolkning på dansk er akut truet
Dansk er efterhånden det mindst brugte sprog i EU-sammenhænge, og hvis der ikke uddannes flere tolke i dansk, vil det være helt umuligt at tolke på dansk om 10 ...
Pressmeddelelse Drilske Svenske Talemaader.pdf
Babyer har svært ved at lære dansk
Danske småbørn har sværere ved at lære deres modersmål end børn fra andre vesteuropæiske lande
Opensearch og Facebook på sproget.dk
Sproget.dk kan nu tilføjes som en Opensearchfunktion i din browser. Endvidere kan dine opslag og søgninger på sproget.dk deles med dine Facebookvenner.
Københavns Universitet dropper masselukning af sprogfag
Københavns Universitet (KU) varslede i sommeren 2010 en lukning af cirka 20 sprogfag. Ifølge en artikel fra politiken.dk den 28. februar 2011 freder KU nu ...
Artikelserie på Sprogmuseet.dk om talesprogets grammatik
I fire små artikler på Sprogmuseet.dk fortæller en forskergruppe fra Aarhus Universitet om resultaterne af deres undersøgelser af talesprogets grammatik.
EU's Sprogpris 2011 går til Alfabet Tastaturet og Højskolen Østersøen
EU's sprogpris 2011 går til to vidt forskellige projekter, der begge fremmer sprogindlæring og -undervisning.
Bedre maskinoversættelse til små sprog
Ny platform forbedrer maskinel oversættelse til bl.a. dansk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Stort eller lille i fx 'direktør'?
Det lille tegn der ofte følte sig malplaceret
Indhold og opbygning
En and
Mål & Mæle 30:1, 05/2007
Skrivebordsbaggrunde
Hent skrivebordsbaggrunde til din computer
Hvornår var forrige år?
Mål & Mæle 15:3, 1992
Ansat og henrettet
Mål & Mæle 27:3, 11/2004
Den Danske Ordbog
Hvad er nye ord?
Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning