Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: -it

Mente du: it| -ist| -id| bit | se flere forslag | dit| fit| hit| kit| mit| pit| sit| tit| -at| -et| -ie| -ig| -ik| -il| -in| -iv| ti| itp| ikt| ilt| itu| i| t

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
IT (el. it) (fork. for informationsteknologi)
it (el. IT) (fork. for informationsteknologi)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

-it1 suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -ten, -ter, -terne; i substantiv intetkøn: -tet, -ter, -terne [-ˈid] via fransk -ite fra latin -ita fra græsk -ites 'som hører til' 1 betegner en person med tilhørsforhold til en bestemt by, slægt, bevægelse el.lign. -aner | -ianer | -enser | -bo 2 betegner bestemte stoffer eller materialer, bl.a. visse mineraler og plaststoffer 2.a kemi betegner visse salte • saltene har et lavere iltindhold end salte hvis betegnelser ender på -at 3 betegner visse naturlige dannelser -it2 suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -ten, -ter, -terne; i substantiv intetkøn: -tet, -ter, -terne; i adjektiv: -, -te [-ˈid] af latin -itus, perfektum participium af verber på -ere og -ire; kun i indlånte ord af latinsk oprindelse bruges til at danne substantiver og adjektiver

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 6. Apostrof
De gældende retskrivningsregler om apostrof før endelser og i genitiv
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser
§ 21. Genitiv
De gældende retskrivningsregler om genitiv (ejefald)
§ 42. Forkortelsespunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum i forkortelser
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg
§ 61. Om stavning af proprier
Tillæg til de gældende retskrivningsregler om proprier (navne)

Typiske problemer

Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Genitiv (ejefald)
Genitiv (ejefald) er en endelse på substantiver og pronominer (navneord og stedord) og bruges typisk til at vise at nogen ejer noget, eller at noget tilhører ...
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

post-it-seddel
Hvor mange bindestreger er det nu korrekt at skrive i post-it-seddel?
appen eller app'en
Skal der apostrof mellem stammen og bøjningsendelsen i ordet appen (app’en) – og tilsvarende bindestreg i ord som appteknologi (app-teknologi)?
datoer
I mange it-systemer er datoformatet typisk år-mm-dd. Traditionelt er dansk datoformat vel dd-mm-år. Hvilke anbefalinger har Dansk Sprognævn på dette område?
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
det' godt
I forbindelse med en gendigtning på blankvers af Shakespeares Hamlet har jeg brugt apostrof i ordforbindelser som det er, nu er, der er, du er. For at fremme ...
følgende fil(er) er for lang(e)
Kære SprognævnKan I hjælpe med følgende: Et IT-system skal fortælle brugeren at nogle af hans filer er for lange. Det kan være en eller flere filer. Udviklerne ...
ikkedigital borger
Har sprognævnet et bud på en betegnelse der dækker personer som er fritaget for digitale selvbetjeningsløsninger og digital post fra det offentlige eller ikke ...
komma eller ej
Det, jeg slet ikke forstår, er, hvordan det ny komma som hovedprincip kan adskille et udvidet grundled fra sit tilhørende udsagnsord, fx i Bogen vi læser, er ...
med el. uden s (fuge-s)
Nogle af mine kolleger har s i vidensbaseret, andre skriver det uden s, altså videnbaseret. Hvad er det korrekte?
"Min far fortalte han skulle have 22 barnedåb" - dåb i flertal
Retskrivningsordbogen, 3. udg., 2001, har ingen flertalsform af ordet dåb, og i Nyt fra Sprognævnet 2006/4 skriver I at ”ordet traditionelt ikke bruges i ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Inden for eller indenfor?
Hvornår skriver man "inden for" og hvornår "indenfor"?

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Supportere
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
At vurdere eller ikke vurdere, det er spørgsmålet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 13. februar 2008
Hvad ligner det?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Raketvidenskab
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. oktober 2009
Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'
Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?
Læs bl.a. om 'kometord', som lyser op i en periode for derefter at forsvinde igen

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Russell Gray gæster Aarhus Universitet
Den 21. september forelæser sprogforsker Russell Gray under titlen "The big, bright future of linguistics".
Kunstig intelligens skal redde bornholmsk
Bornholmsk er ved at forsvinde, men et nyt projekt kommer nu dialekten til undsætning.
Unge fravælger sproguddannelser
Erhvervslivets og politikernes advarsler om valg af et humanistisk studie får de unge til at fravælge sprogfag.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Indhold og opbygning
Minus gange minus = minus?
Mål & Mæle 21:1, 05/1998
Links
sproget.dk's linksamling
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.
Baggrunden
Læs om baggrunden for oprettelsen af sproget.dk
Datamat og floppydisk - eksempler på kometord