Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: foretage

Mente du: fortage

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
foretage vb., -r, foretog, foretaget (foran fælleskønsord foretagen el. foretaget), foretagne (jf. § 31-34); en foretagen el. foretaget undersøgelse; et foretaget indgreb; foretagne undersøgelser (jf. fortage)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

foretage verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, ..tog, -t; præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: -n eller -t, -t, ..tagne [ˈfɒːɒˌtæˀ] ældre nydansk foretage, fortage; vist efter middelnedertysk vornemen egentlig 'anbringe foran sig for at iagttage nøje' gennemføre en bestemt handling; omsætte noget planlagt til handling udføre | gøre foretage sig handle aktivt; udføre

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • foretage: udføre, afholde, anstille, gøre, iværksætte

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
foretage foretage, v. præt. -tog; part. -taget. vbs. -else (s. d.), jf. Foretag, Foretagende. (ænyd. for(e)tage, fsv. foretaka; jf. mnt. vornemen, ty. vornehmen) 1)  lade (en person) komme frem for sig; tage (en) for. Han foretog ham i Eenrum, for at udfritte ham. VSO. Naar det andet Vidne bliver foretaget.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

indrejse i eller til
Hedder det indrejse i Danmark eller indrejse til Danmark, og er der en betydningsforskel?
kvindelig omskæring og æresdrab
Det drejer sig om ordene kvindelig omskæring og æresdrab. Vi vil gerne vide noget om ordenes oprindelse og betydning. Og kunne de fx erstattes med hhv. ...
bindestregsdanskere
Jeg har nogle spørgsmål om brugen af bindestreger i den slags sammensætninger der betegner det som nogle gange kaldes bindestregsdanskere.For det første vil ...
gallup, galluptal, gallupundersøgelse
Hvad er sprognævnets begrundelse for at skrive opslagsordene gallup, galluptal og gallupundersøgelsemed lille begyndelsesbogstav i Retskrivningsordbogen? Og ...
hen, kønsneutralt pronomen
Hvad er grunden til at vi på dansk ikke indfører et kønsneutralt pronomen? Er det noget Sprognævnet har overvejet? Jeg mener at et hæn til eksempel vil kunne ...
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?
interessent - om igen
OBS! (jf. "interessent", NfS, 1999/3)
kige, kigge, kikke - og kikkert
Hvorfor skal det være så besværligt for børn at lære at stave? Jeg har gennem min 11-årige skoletid lært at stave at kikke på tre måder, nemlig kige, kigge, ...
klatvask og kattevask
På tv blev ordet klatvask brugt i forbindelse med en person der vaskede sig overfladisk, men hedder det ikke kattevask? Kan klatvask ikke kun bruges om tøj?
KOL
Hvordan udtales lungesygdommen KOL/kol (kronisk obstruktiv lungesygdom)?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Stationsbysprog
Hvad er "stationsbysprog"?

SprogbrevetDR

Belæring
af Jørn Lund, november 1993
Kort
af Jørn Lund, november 1993
Undskyldninger
af Erik Hansen, august 1995
Udtale
af Erik Hansen, december 1985
Udtale
af Erik Hansen, februar 1986
Kort
af Erik Hansen, marts 1986
Synsvinkel
af Jørn Lund, oktober 1987
Udtale
af Erik Hansen, april 1988
Betydning
af Jørn Lund, september 1988
Udtale
af Jørn Lund, december 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bisættes eller begraves?
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. september 2007
Dronningerunde
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Bred ymer - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 16. august 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Betydningsændringer
Det samme ord og de ældste rødder til det kan igennem historien og på tværs af lande- og folkegrænser foretage lange rejser og give anledning til de mest ...

Ordsprog

Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Danske dialekter har det fint
Videnskab.dk omtaler 4. juni en undersøgelse som viser at danskerne gerne taler dialekt.
Sprogproblemernes top-10
Dansk Sprognævn har foretaget en undersøgelse af hvilke spørgsmål der typisk dukker op i Sprognævnets sproglige rådgivning. Resultaterne kan ses i det nye ...
Udbredt genvariant påvirker læseevnen
En ny undersøgelse fra Oxford Universitet viser at dårlig læseevne kan skyldes en ganske almindelig og udbredt genvariant.
Danske småbørn kommer sprogligt langsommere fra start
Ny undersøgelse viser at danske småbørn er langsommere til at lære at forstå deres modersmål end fx svenskerne.
Endnu et bind i serien Københavnerstudier i tosprogethed er udkommet
'Dem de andre ikke vil lege med. En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog' er titlen på dette 49. bind i serien.
Lysten til at læse dansk ved udenlandske universiteter er stigende
Der har længe været bekymring i Danmark for at dansk skal lide domænetab, men en ny undersøgelse foretaget af formand for de danske lektorer i udlandet, Nina ...
Aber taler også sammen
En ny undersøgelse viser at de vestafrikanske Cambell-marekatte har et fint udviklet sprog som de bruger til at kommunikere indbyrdes med.
Test af tosprogede førskolebørns danskkundskaber er utilstrækkelig
Et tosproget førskolebarn i Danmark får kun testet sine danskkundskaber en enkelt gang, og det giver et dårligt udgangspunkt for en bedømmelse af dets reelle ...
Foredrag om flersproglighed i Oslo
Møde i Sociolingvistisk studiekreds fredag d. 19/11 2010.
Kulturelle og sproglige barrierer skaber problemer for danske virksomheder
Ny undersøgelse viser at danske virksomheder med afdelinger i Indien spilder meget tid på interne misforståelser.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning
CO2-forbrug
Må man sige CO2-forbrug?
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.