Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: døve

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ve vb., -r, -de, -t (dulme)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

døve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈdøːvə] 1 gøre en sans (ofte hørelsen) mindre modtagelig for indtryk 1.a overført gøre noget svagere i styrke eller intensitet døv adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈdøˀw] norrønt daufr, tysk taub; af en rod med betydningen 'tåget, formørket, forvirret' 1 (næsten) ude af stand til at høre • fx pga. arvelige faktorer, meningitis, kraniebrud eller svulst på hørenerven hørehæmmet | tunghør 1.a overført uden evne eller vilje til at være opmærksom på (bestemte) vigtige forhold 2 ikke skarp; sløv • om knive og andre skærende redskaber – sjældent for døve øren/ører uden at få opmærksomhed og velvilje fra dem man henvender sig til vende det døve øre til ikke (ville) høre efter

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • vende det døve øre til: ignorere, lukke ørerne, sætte kikkerten for det blinde øje
  • vende det døve øre til: ikke ville høre tale om, sætte kikkerten for det blinde øje, overhøre, jf. ignorere

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Døve,1 I. Yderst sjælden, enestående forekomst Døve, subst. (dannet til døv ligesom I. Blinde til blind; jf. fsv. döve, døvhed, oldn. deyfi, got. daubei) i forb. i døve, uden at kunne høre. jeg spillede i døve, mine Toner eksisterede kun i min Hjerne. Houmark.(Verdens-Spejlet.1902/03. 803).
døve,2   II. døve, v. -ede. (glda. døffue (Brandt.LB.64), oldn. deyfa, ty. täuben (nu kun i betäuben, se bedøve), got. ga-daubjan; afl. af døv; Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog ell. dial.) 1) om svækkelse af sansevirksomhed, bevidsthed osv.: gøre mindre modtagelig for indtryk; gøre ufølsom.    

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
falde døv og blind
Som en oversættelse af et arabisk udtryk har man på engelsk fået konstruktionen fall deaf and blind. Det betyder vistnok at man bliver meget overrasket. Findes ...

Temaer

Dansk tegnsprog

Kilder
Hvem kan dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...
Kan man skrive dansk tegnsprog?
Dansk tegnsprogs historie

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog
Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Sproglove i Norge og Sverige
Ny sproglov i Sverige og en på vej i Norge.
Bibelen oversat til tegnsprog
Søndag d. 3. februar 2013 blev den nye tegnbibel taget i brug.
Ny hjemmeside om tegnsprog
Siden hedder dansktegnsprog.dk, og på den kan man blive klogere på dansk tegnsprog.
Tegnsprogsvideoer på borger.dk
På hjemmesiden borger.dk er udvalgte ord nu oversat til tegnsprog og formidlet i små videoer. Tilbuddet henvender sig særligt til læsesvage døve.
Foredrag: Professor Elisabeth Engberg-Pedersen om at udtrykke usikkerhed i dansk tegnsprog
Den 21. februar 2019 kan du komme til foredrag med fokus på dansk tegnsprog, og hvordan tegnsprogsbrugere udtrykker usikkerhed.
Islandsk anerkendelse af tegnsprog
D. 27. maj 2011 blev tegnsprog anerkendt som officielt sprog i Island af det islandske Althing.
Anerkendelse af tegnsprog skal nu gå igennem Folketinget
Hovedbestyrelsen i Danske Døves Landsforbund (DDL) vil arbejde på at få Folketinget til at anerkende tegnsprog som et selvstændigt sprog.
Døvefonden uddeler Castbergprisen 2019 til lingvist og døvepræst
Døvefondens Castbergpris går i år til lingvist Janne Boye Niemelä og døvepræst Lise Lotte Kjær.
Lovforslag om dansk tegnsprog til debat
D. 17. december behandler Folketinget lovforslag L61 om dansk tegnsprog. Forslagsstillerne ønsker at Dansk Sprognævn også skal følge udviklingen i dansk ...
Fortællinger og fascinerende facts om tegnsprog
Lilly Krarup holder forelæsning om tegnsprog i Danmark og Afrika på Aarhus Universitet fredag d. 28. februar 2014.
Tegnsprogsdag den 13. maj
Danske Døves Landsforbund (DDL) holder tegnsprogsdag den 13. maj 2015. Anledningen er at folketinget for et år siden oprettede Dansk Tegnsprogsråd under Dansk ...

Øvrige sider på sproget.dk