Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: anerkende

Mente du: erkende| underkende

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
anerkende vb., -r, anerkendte, anerkendt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

anerkende verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, ..kendte, ..kendt [ˈanʌˌkεnˀə] 1 erkende som sandt eller berettiget 1.a godkende formelt; acceptere som værende juridisk gyldigt • om offentlig myndighed 1.b politik erklære sin folkeretlige accept af en ny stat • om stat eller international organisation 2 udtrykke tilfredshed med og respekt for påskønne 3 bekræfte modtagelsen af et (officielt) brev, dokument el.lign. – sjældent, formelt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • anerkende: påskønne, erkende, vise erkendtlighed, bifalde, agte, estimere; rose; indrømme, tilstå, vedgå, vedkende sig, godkende, godtage, approbere, autorisere, knæsætte, acceptere, tage for gode varer

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
anerkende anerkende, v. -te. vbs. -else (s. d.). (< (MO. og) VSO. 1793; laant fra ty. anerkennen) 1) erkende noget som sandt, rigtigt, gyldigt, berettiget; indrømme sandheden, gyldigheden osv. af noget. (det er aldrig) blevet almindelig anerkjendt, at Olaf virkelig . . blev Eremit i Syrien. Heib.Pros.III.186 (skrevet 1827).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 55. Tankestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om tankestreg

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...
findes iværksætteri
Økonomi- og Erhvervsministeriet er blevet bekendt med at Justitsministeriet ikke kan godkende at ordet iværksætteri bruges i en aktuelt foreslået lovtekst da ...
findes trilliard, kvadrilliard og kvinttilliard?
Findes talordene trilliard, kvadrilliard og kvintilliard på dansk, og hvad dækker de over? Jeg ved at man har anerkendt billiard som et ettal efterfulgt af 15 ...
grundliggende el. grundlæggende
Jeg har lært at det hedder grundlæggende og ikke grundliggende, men der er mange der skriver grundliggende. Må man det?
i el. på Grønland
Hedder det på Grønland eller i Grønland? Og hvad med Island?
kánon sb., kanón sb. - kanó adj.
I januar i år offentliggjorde Kulturministeriet resultatet af arbejdet i syv kánonudvalg, nemlig en række lister over kunstværker (både enkeltværker og ...
meningsmager
Hvad skal vi med ordet meningsmager når vi i forvejen har meningsdanner? Skal de to ord kunne bruges i flæng, eller vil Sprognævnet autorisere det ene?
portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...
svagtsynet eller svagsynet?
Jeg er svagtsynet. Eller rettere: Det troede jeg, for i Retskrivningsordbogen finder jeg kun formen svagsynet (uden t). Men meningen må da være at man har et ...
sølvbryllup - 25 års registreret partnerskab
Om nogle få år er det 25 år siden den første partnerskabslov blev vedtaget, og derfor er der jo par der snart skal fejre at de har levet sammen i registreret ...
vinden kommer fra vest (af)
Det irriterer mig grusomt at meteorologerne i tv siger at Vinden kommer fra vest af . Det må da være nok at sige at Vinden kommer fra vest. Hvornår har dette ...
[1]

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Hoved(e)
Skal man skrive "hoved" eller "hovede"?
Sneboldtskamp
"Sneboldtskamp" – er det acceptabelt nudansk?
Stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne
Skal der være stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, juni 1994
Undskyld
af Jørn Lund, november 1994
Skæve citater
af Erik Hansen, maj 1986
Er det korrekt?
af Erik Hansen, september 1986
Udtale
af Erik Hansen, juni 1987
Negre og sorte
af Erik Hansen, juni 1987
Orddannelse
af Erik Hansen, april 1988
Kort
af Jørn Lund, november 1988
Udtale
af Erik Hansen, februar 1989
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Anerkende
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Officielle og uofficielle ord
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 5. december 2015

Temaer

Ord og bogstaver i tal

Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

”Ja til sprog” er godt i gang
Sprognetværket ”Ja til sprog” holdt lanceringsmøde for fulde huse den 10. juni 2009.
Nyt fra de døves front: lukningstruet uddannelse og ny dansk hjemmeside
Den anerkendte uddannelse Deaf Studies på Bristol University er lukningstruet pga. besparelser. Herhjemme er StreetSigners.dk blevet lanceret - en hjemmeside ...
Islandsk anerkendelse af tegnsprog
D. 27. maj 2011 blev tegnsprog anerkendt som officielt sprog i Island af det islandske Althing.
Foredragsrække på RUC om identitet og interkulturalitet
Sprog og kommunikation er blandt de emner der bliver taget op i den kommende foredragsrække på Roskilde Universitetscenter.
Hvilke(t) sprog tales der i verdens yngste land?
På Sprogmuseet.dk kan du læse om sprog og befolkning i Sydsudan i Ole Stig Andersens artikel om den nyligt anerkendte stat.
Forelæsning om børns sproglige vanskeligheder
Audiologopædisk Forening (ALF) arrangerer i samarbejde med UCC-professionshøjskolen København forelæsningsdage i både København og Århus om børns sproglige ...
Er det nødvendigt at publicere på engelsk?
I et indlæg på b.dk (Berlingskes netavis) kalder ph.d.-studerende Matias Møl Dalsgaard til kamp mod det engelske sprog, som har invaderet det humanistiske ...
Kommuner vil ikke teste ordblinde børn
Selvom ordblindhed er et velkendt handicap, er der mange skoler og kommuner der ikke vil teste børn for om de er ordblinde. Det skriver dr.dk.
SPELL — et nyt storstilet forskningsprojekt
SPELL er en forkortelse for Structured Preschool Effort for Language and Literacy og handler grundlæggende om at støtte børns sproglige udvikling via ...
NyS 42 ”Dansk talesprog” er udkommet
NyS 42 er det første NyS-bind fra 2012. Det er et temanummer om dansk talesprog med fokus på grammatik og forholdet mellem grammatik og fonetik.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Tryk
Mål & Mæle 19:2, 08/1996
Have eller være gået
Mål & Mæle 26:1, 06/2006