Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: vov

Mente du: vove| ov| bov| viv | se flere forslag | vod| hov| lov| rov| tov| vom| vor| væv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
vov lydord

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

vov lydord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈvɒw] bruges for at gengive en hunds gøen vuf | vovvov vove2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈvɔːvə] fra nedertysk wagen 'sætte på spil', afledt af wage 'vægtskål' 1 have mod til; driste sig til turde 1.a gøre noget risikofyldt 1.b være dristig eller fræk nok til at gøre noget forbudt eller ildeset – ofte i irettesættelse eller trussel formaste sig til | understå sig i 2 risikere; sætte på spil hvo intet vover, intet vinder talemåde hvis man vil opnå noget, må man også være villig til at satse turde vove have den fornødne dristighed til; formaste sig til vove det ene øje eller vove et øje overført risikere noget, fx penge eller troværdighed, ved at gøre eller sige noget bestemt; tage en chance vove pelsen overført (turde) begynde på et risikobetonet eller dristigt foretagende vove sig have det fornødne mod til (forsigtigt) at bevæge sig af sted

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • vov: gøen, , glam, glaf, vuf

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Vov,1 I. Vov, en. se II. Vaage.
Vov,2 II. Vov, en. flt. -er . (tidligere skrevet Vau.ogs. Vovvov. flt. -er se ndf.). (substantivering af VII. vov (vovvov); jf. Vovhund, Vovse; barnespr.) hund. (barnet) erklærede Pukkeloksen for en “Vov”. EBrand. Br.II.305. hun maatte altid være Vov, mens de lo og skreg, og hun krøb . . paa alle Fire.
Vov,3 III. Vov, et. (tidligere ogs. skrevet Vau.ogs. Vovvov. se ndf.). best. f. -et flt. d. s. (substantivering af VII. vov (og undertiden vanskeligt at skelne fra dette); især barnespr.) om hundens gøen (især i dens enkelte ytring). *Langt borte hørtes Hundens Vov | Og Uglens Klagesange. Winth.IV.233.
vov,4 IV. vov, adj. (enten en dannelse til IV. vove ell. et ord, der (m. evt. tilknytning til IV. vove) svarer til no. vak, vaagen, kvik, livlig, aarvaagen (besl. m. VI. vaage; sml. II. vakker, vaks og nt. waak, nht. wach, vaagen); næsten kun dial.) om person: rask; hurtig; dygtig; snarraadig; uforfærdet. (ofte i superl.).
vov,5 V. vov, adj. se VI. vaag.
vov,6 VI. vov, præt. af væve.
vov,7 VII. vov, interj. (tidligere ogs. (skrevet) vau.ofte gentaget vov vov (vov). se ndf.). (lydord; om lignende ord i andre spr. se Schwentner.Die primärenInterjektionen. (1924).28f. KNyrop.OL.II.19f. Arkiv.XLVII. 22f.; sml. IV. guf 1, vaf, vuf, væf samt Vestervovvov) gengivelse af (især: større) hundes gøen; ofte i forb.
vaag.,6 VI. vaag. adj. (vog. Sort.PSkan.80. NvHaven.Orth.181. FrHamm. Levn.I.100. Aarb LollF.1938.127. Feilb.III. 991. vov. Grundtv.Saxo.II.160. sa.PS.V.62. Ing.PO.I.31. Winth.IV.170.VI.217. Hostr.S. 9 sc. Høyen.Breve.45. Wied.LO.97. KMich. F.38. KMunk.HJ.135. jf. JHSmidth.Ords. 175. Rask.FynskeBS.70. CReimer.NB.143. LollO.57.
vov,7 VII. vov, interj. (tidligere ogs. (skrevet) vau.ofte gentaget vov vov (vov). se ndf.). (lydord; om lignende ord i andre spr. se Schwentner.Die primärenInterjektionen. (1924).28f. KNyrop.OL.II.19f. Arkiv.XLVII. 22f.; sml. IV. guf 1, vaf, vuf, væf samt Vestervovvov) gengivelse af (især: større) hundes gøen; ofte i forb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord
Tillæg til de gældende retskrivningsregler om stavning af udråbsord og lydord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

smuksak
Jeg faldt over ordet smuksak i dagbladet Politiken i maj måned. Jeg havde aldrig set det før, men en tur på Google viste at det var ret almindeligt på nettet. ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, maj 1987
Billedpædagogik
af Jørn Lund, januar 1992

Temaer

Ordsprog

Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...