Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: vente

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. vente: i vente
2. vente vb., -r, -de, -t

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

vente1 substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈvεndə] afledt af verbet vente i vente bruges for at udtrykke en forventning om at noget bestemt vil ske eller komme vente2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈvεndə] norrønt vænta; beslægtet med ven 1 forblive i ro eller uvirksomhed på samme sted på ubestemt tid eller indtil en bestemt person kommer, eller noget bestemt indtræffer 1.a udsætte et forehavende til senere 1.b overført antagelig blive genstand for en bestemt handling i fremtiden 2 antage med en vis sikkerhed at noget bestemt vil ske, indtræffe eller blive foretaget; have forhåbninger eller bange anelser om noget forvente 3 regne med at nogen ankommer eller indfinder sig på et bestemt tidspunkt 3.a skulle have et barn 4 være (nært) forestående for nogen; være i vente 4.a skulle gøres; endnu ikke være blevet gjort el.lign. • fx om arbejdsopgaver 4.b udsættes, udskydes eller stilles i bero til et senere tidspunkt kunne vente sig kunne være sikker på gengæld, straf el.lign. lade vente på sig være længe om at indtræde, indfinde sig el.lign. vente ˈbarn eller vente et barn skulle være mor eller far til et barn; skulle have et barn vente på at stegte duer skal flyve ind i munden på én overført vente på eller regne med at livets goder kommer til én uden at man skal yde noget særligt for at opnå dem vente på Godot vente på nogen som ikke kommer, eller noget som ikke sker; vente uden formål – kendt fra 1962 vente sig være gravid; vente et barn vente (sig) noget af nogen forvente bestemte holdninger, handlinger eller karaktertræk fra nogens side

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • vente: bie, se tiden an, stille sig afventende, ekspektere, tøve, nøle; formode, antage, forvente, håbe, sætte næsen op efter, se frem til, se hen til, regne med, jf. afvente; henligge, bero, opsætte

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Vente,1 I. Vente, subst. (en: Moth.V130. UfF. et: Cit.1782.(HimmerlKjær.1919.192). jf. I. Paavente og Uvente ndf. u. bet. 1). flt. (se bet. 1) -r. (glda. vænte, æda. (flt.) wæntæ, anelser, bekymringer (Harp.Kr.185), fsv. vänta, no. vente; til II. vente) 1) (nu ikke i rigsspr.) det at forvente, regne med noget (kommende, fremtidigt);
vente,2 II. vente, v. -ede ell. (nu kun dial.) d. s. (jf. Feilb. LollO. samt: Saaledes kommer af jeg venter Imperf. jeg ventede eller contracte jeg vente. Holb.Orthogr.112); part. -et ell. (nu kun dial.) vent (*Slig farlig Kietteri jeg aldrig havde vendt. Holb. Paars.41. Feilb.). vbs. (l. br., alm. bruges formen Venten) -ning (Moth.V131. TBruun. V.219. Tops.III.513. Højsk Bl.1897.sp.1412. jf. u.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 44. Semikolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om hvordan man bruger semikolon
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)
§ 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.
De gældende retskrivningsregler om præteritum participium (kort tillægsform) efter hjælpeverber og andre verber
§ 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbier
De gældende retskrivningsregler om betydningsforskel ved visse t-adverbialer (biled) og det tilsvarende rene adverbium (biord)
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 59. Replikgengivelse
De gældende retskrivningsregler (2012) om gengivelse af replikker

Typiske problemer

Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

vente i spænding el. spændthed
Hedder det "vente i spænding" eller "vente i spændthed"?
forhåbentligvis
Jeg er flere gange stødt på ordet forhåbentligvis, men jeg kan ikke slå det op i nogen ordbøger. Eksisterer ordet?
stednavnes køn
Kan man bruge slagordet For et sjovere Stadion Allé i et kampagnemateriale der henvender sig til unge mennesker der er brugere af skoler, institutioner, ...
Vartov
Hvorfra stammer navnet Vartov?
arbejdsgruppe og projektgruppe
Vi har i vores chefgruppe her på rådhuset vedtaget at alle nye projekter skal forelægges chefgruppen før der nedsættes projektgrupper. Efterfølgende har vi så ...
forholdsvis og komparativ
Kan man bruge forholdsvis med en efterfølgende komparativ?
omstændelig el. omstændig
Jeg og mange andre bruger ordet omstændig, fx i en sætning som det var en noget omstændig procedure. Men i Retskrivningsordbogen kan jeg kun finde omstændelig. ...
retoriske spørgsmål
Hvad betyder ordet retorisk? Jeg har flere gange set og hørt sætningen: det var et retorisk spørgsmål om spørgsmål hvor spørgeren ikke forventede svar. Jeg ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kaperkusk og kaperkørsel
Hvad er oprindelsen til ordet "kaper"?

SprogbrevetDR

Klicheer
af Erik Hansen, april 1986
Kort
af Erik Hansen, april 1994
Tørt vejr med nogen sol
af Erik Hansen, august 1995
Kort
af Erik Hansen, maj 1990
Kort
af Erik Hansen, april 1992
Kort
af Erik Hansen, januar 1994
Kort
af Erik Hansen, juni 1994
Find fem fejl
af Jørn Lund, oktober 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Udtale
af Erik Hansen, april 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad betyder ringe halv tolv?
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
Klassikere på moderne dansk
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. maj 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Jordemodermand
af Henrik Lorentzen, Politiken, 20. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Bare lige
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 6. juli 2013
og et stykke med sul
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 21. december 2013

Temaer

Sproget på de digitale og sociale medier

Sociale medier
Hvad kendetegner de sociale medier, og hvad betyder det for det sproglige udtryk

Udtale

Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Drømmen om et verdenssprog
I århundreder har mennesker på jorden drømt om vi alle sammen skal kunne forstå hinanden ved at tale og skrive det samme sprog.
Noam Chomskys teori om sprogets udvikling holder ikke
Ny forskning viser at sproget har udviklet sig til at passe til hjernen og ikke den anden vej rundt.
Oversættelse af bestsellerforfatter foregår under skarp overvågning
Forlaget Transworld Publishers tager ingen chancer når det kommer til at sikre manuskriptet til en længe ventet roman.
Tvillingedrenges sproglige udvikling optaget gennem 13 år
En omfattende indsamling af sprogdata er nu afsluttet.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Velformuleret
Mål & Mæle 15:1, 1992
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
Akklimatisere
Læs eksempler på ordet akklimatisere