Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: vanskeligt

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

vanskelig adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -st [ˈvansgəli] svensk vansklig 'besværlig, farlig'; dannet til norrønt vandr 'nøjeregnende, vanskelig'; beslægtet med vånde 1 som kræver stor anstrengelse eller dygtighed at udføre, forstå, beslutte el.lign. svær let | nem 1.a bruges som udtryk for ringe grad af mulighed næsten ikke | næppe 2 ikke let at omgås eller gøre tilpas

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
vanskelig vanskelig, adj. Høysg.AG. 15.99. adv. d. s. ell. -t ell. () -en (Moth. V36. Høysg.AG.99. PAHeib.B.118. Molb.DH. I.32). (glda. wan-, wonskeligh, sv. vansklig, besværlig, farlig, ustadig, foranderlig, no. vanskelig, besværlig, umedgørlig, farlig; til oldn. vandr, nøjeregnende, vanskelig, jf.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg

Typiske problemer

Startkommaet — sådan sættes det
Læs om reglerne for startkomma

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
"bedler" og "belder"
Hvorfor bytter så mange - især unge - danskere om på l og d når de skal udtale ordet billeder?
e-sport
Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget?Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung ...
i en artikel af formanden siger han
Er denne meget udbredte konstruktion godt dansk eller overhovedet dansk: "I en artikel den 00.00 af formanden i pensionskassen, NN, som også er formand for ...
-ing el. -else
Jeg er pludselig blevet i tvivl om jeg skal bruge bevarelse eller bevaring i følgende sætning: Alle er enige om at bevaring/bevarelse af de gamle bygninger er ...
Kosovo el. Kosova
I aviserne og i nyhedsudsendelserne i radio og tv ser/hører man ofte den tidligere jugoslaviske provins Kosovo omtalt som Kosova. Hvor stammer det nye navn ...
kánon sb., kanón sb. - kanó adj.
I januar i år offentliggjorde Kulturministeriet resultatet af arbejdet i syv kánonudvalg, nemlig en række lister over kunstværker (både enkeltværker og ...
life science eller biovidenskab
Vi skal finde et nyt navn til vores institution. Kan Sprognævnet hjælpe med at finde en oversættelse af life science til dansk - Det levendes videnskab eller ...
litiumionbatteri
Skal man skrive litiumionbatteri eller litium-ion-batteri? Jeg hælder selv mest til den første skrivemåde, men ser ofte den sidste. Hvad er rigtigt?
nødigt, men dog gerne
Er vendingen nødigt, men dog gerne kendt? Jeg har på fornemmelsen at den er eller har været en anelse udbredt.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Koltringsknæjt
Hvad er en "koltringsknæjt", og hvorfor kan man ikke slå ordet op?

SprogbrevetDR

Vanskeligt og umuligt
af Erik Hansen, marts 1986
Fonetik og trafik
af Jørn Lund, december 1987
Kort
af Jørn Lund, august 1993
Kort
af Erik Hansen, maj 1986
Naturlighed
af Jørn Lund, februar 1987
Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988
Klicheer
af Jørn Lund, december 1988
Kort
af Erik Hansen, februar 1989
Evnesvag mv.
af Jørn Lund, september 1992
Skibsreder
af Jørn Lund, november 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvem kan flest ord?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. januar 2008
En sprogdefekt
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
At være lidt dussemant
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007
Endonymi og eksonymi
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 23. april 2008
Det gamle ord verden
af Ebba Hjorth, Politiken, 6. februar 2008
Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Brev fra kommunen
af ph.d.-studerende Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 23. oktober 2010
Exit poll eller valgstedsmålinger
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. december 2009
Hvor mange ord er der i dansk?
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 17. juli 2008
Pseudofransk
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten 23. juli 2016

Temaer

Bandeord

Bander unge mere end andre generationer?
Unge bander ikke mere end andre generationer, men det har altid været sådan at ældre synes de unges sprog var grimt, siger Marianne Rathje, forsker ved Dansk ...

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Udtale

Tryk, længde og stød
Når man beskriver ords udtale, må man tale om længde, stød og tryk
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Codan, altan.dk og ATP vandt Sprogprisen.dk
Codan vandt prisen for bedste tekst i sociale medier, altan.dk for det bedste brev/e-mail, og ATP løb med sejren i bedste hjemmesidetekst med en side på ...
Foredrag i LEDA om ophavsret og korpusser
Onsdag den 15. november 2017 er der foredrag med Morten Rosenmeier, professor i ophavsret ved Københavns Universitet.
Voksne analfabeters dansktilegnelse
Gæsteforelæsning på Aarhus Universitet fredag den 13. marts kl. 13.
De danske dialekter driller sprogforskere
Sprogforskerne Michael Ejstrup og Pia Quist har forskellige syn på hvorvidt de danske dialekter trives.
Prisoverrækkelse i Gang i sprogets klummekonkurrence
Sprogglæden blomstrer hos landets 8.- og 9.-klasser. 61 klasser fra i alt 54 skoler fra hele landet har bidraget med 352 klummer i forbindelse med Gang i ...
Sprogkonference: Hvorfor er dansk så svært?
Det danske Undervisningsministerium inviterer til nordisk sprogkonference om nabosprogsforståelse d. 30. november 2011.
Hvilke tosprogede børn har problemer med dansk?
I nyhedsbrevet fra Center for Børnesprog under Syddansk Universitet kan man læse om en undersøgelse af et- og tosprogede børn i 3- til 6-års-alderen.
Debatindlæg om hvordan børn lærer at læse
Kjeld Kjertmann har skrevet et indlæg i Information 1. juli.
Bog om staveproblemer er nu på nettet
Nu kan du blive klogere på hvorfor stavefejl er så hyppige i det danske sprog.
Tanker om et lydnært skriftsprog
Skriftsproget kan synes ulogisk, kringlet og fjernt fra det talte sprog. De problemer ville et lydnært skriftsprog rette op på.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Forretningsløshed
Mål & Mæle 24:1, 05/2001
Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998