Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: valke

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. valke sb., -n, -r, -rne (redskab til at valke tøj med)
2. valke vb., -r, -de, -t (behandle uldstof for at gøre det tættere og mere fast)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

valke verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈvalgə] norrønt valka 'knuge; drive fra sted til sted; plage', oldengelsk wealcan 'rulle'; af en rod med betydningen 'dreje, sno, rulle' efterbehandle uldstof så det bliver tæt og fast, ved opblødning i fx en sæbeopløsning med påfølgende gnidning, bankning eller valsning filte valk substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈvalˀg] dannet til valke 1 underlag som får en opsat frisure til at synes mere fyldig 2 udbuling på kroppen

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Valke,1 I. Valke, en. flt. -r. (ty. walke (og walk); til III. valke; fagl.) 1) redskab, apparat, maskine til valkning; især: valkemølle. Biehl.DQ.I.195. Den gl.By.1930- 31.42. Tidsskr.f.Textilteknik.1946.67. jf. Cylinder- (VSO.), Hammer- (Manufact. (1872).215f.), Patent-, Tryk-, Valsevalke (NordConvLex.V.679. OpfB.2II.75).
Valke,2 II. Valke, en. se Valk.
valke,3 III. valke, v. (dial. ogs. m. former som vaalke, volke. Thorsen.114. CReimer.NB.159. LollO. Feilb. vulke. KBecker.S. II.37. Feilb.). -ede. vbs. -ning (Ordonnance (Kvartudg.)31/31705.II.§8. Manufakt.(1942). 119), jf. Valkeri. (ænyd. valcke, volcke i bet. 1.1 samt i bet.: gnide, knuge mellem hænderne (HSmith.Lægebog.III.(1577).25b), æda.
valke,4 IV. valke, v. (dial. ogs. volke. Kværnd.). -ede. (afl. af Valk; jf. valket; l. br.) 1) sidde, være anbragt, i valke, folder, bukler. Det var en Baggaardsmadam . . med en Fedme, der valkede og gungrede allevegne. Egeberg.P.31. Han stod . . i tungt sort Tøj, der valkede underligt rundt om ham. LeckFischer.EnKvinde paa Fyrre.(1940).141.
valke,5 V. valke, v. -ede. (volke. se bet. 2. vulke. se bet. 4). (maaske lydord, jf. II. alke; muligvis dog opr. sa. ord som III. valke (se navnlig sp. 30948ff.); især dial.) være i (gyngende, bølgende, rullende) bevægelse. 1) gaa (paa en vraltende, gyngende ell. planløs maade). Valle (ell.) Valke . . Er at vandre.
Valk Valk, en. (især dial. Valke. i bet. 2-4: vAph.Nath.VII.215. FrPoulsen.R.6. AlbDam.B.72. jf. Feilb. dial. Volk(e). Moth. V244. MDL. LollO. jf. Feilb. Vulk(e). Skjoldb.EF.128. jf. Feilb.). flt. -e ell. (delvis til formen Valke; navnlig jy. ell. no.) -er (Rostgaard.Lex.V12b. CFrim.AS.23. VVed. LK.I.24. EBertels.D.173. i bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...