Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: undervisning_i_tysk_wikipedia


Ordbøger

Den Danske Ordbog

undervisning substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈɔnʌˌviˀsneŋ] systematisk bibringelse af kundskaber eller færdigheder (inden for et fag eller emne)

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Undervisning Undervisning, en. ell. (gldgs.) (sml. Jesp.MFon.2135). undervîsning. Høysg.AG.7 (jf. Bertels.H.246). flt. (nu sj.) -er (se især bet. 4 slutn.). (ænyd. d. s., glda. underwiisning, belæring (GDLove. V.123), jf. mnt. underwisinge; vbs. til undervise) 1) (nu næppe br.) til undervise 1: meddelelse, underretning om ell. kendskab til en sag.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
raffinere
Kan I forklare brugen af ordet raffineret i forbindelse med fødevarer? Nogle mener at olie er en raffineret fødevare eller et raffineret produkt. Andre mener ...
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke ...
life science eller biovidenskab
Vi skal finde et nyt navn til vores institution. Kan Sprognævnet hjælpe med at finde en oversættelse af life science til dansk - Det levendes videnskab eller ...
nulte
Jeg er lærerstuderende og hører i den anledning gang på gang betegnelsen 0. klasse (nulte klasse). Nu vil jeg gerne høre om det virkelig kan være rigtigt at ...

SprogbrevetDR

Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Nyt ord
af Erik Hansen, april 1995
Oplæsning
af Jørn Lund, januar 1988
Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988
Oplæsningskatastrofer
af Jørn Lund, januar 1991
Encyklopædien
af Erik Hansen, maj 1991
En personsag
af Erik Hansen, juni 1991
Klicheer
af Jørn Lund, februar 1987
Omkring
af Erik Hansen, april 1987
Retorik III
af Jørn Lund, december 1990

Mål og Mæle

Det siger loven
Find love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. om dansk sprog
Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008
Nordisk sprogforståelse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. maj 2010
At overvinde Babel
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Temaer

Ordsprog

Ordsprogenes funktion
De indgår som en fast del af sproget, og for nogle sprogbrugere er brugen af ordsprog helt ubevidst. Men hvilken funktion indtager ordsprogene egentlig i den ...

Leg og lær

Ordmuseum

Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Grammatik for dummies

Grammatik for dummies
Følg Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ... og lær selv med

Nyheder

Nyheder

Konference om sprog, erhvervsliv og fremtidens undervisning
Ad Hoc Translatørservice A/S afholder den 15. september 2009 konference på CBS – Handelshøjskolen i København om sprog, erhvervsliv og fremtidens undervisning. ...
Undervisning på engelsk sænker studerendes niveau
Brugen af engelsk som undervisningssprog på de danske uddannelsesinstitutioner har konsekvenser for det faglige niveau.
Ny nordisk statistik over undervisning og forskning
Nordisk Ministerråd har udsendt to nye publikationer der for første gang nogensinde gør statistikker over undervisning og forskning fra de nordiske lande ...
Undervisning af ordblinde udvikles
Et multisensorisk læse-stave-materiale lærer ordblinde at stave.
Modersmålsbaseret undervisning for tosprogede elever
En ekspertgruppe som skal rådgive om modersmålsbaseret undervisning, er blevet nedsat.
Ny ph.d-afhandling om undervisning i nordisk i folkeskolen
Ideen om et nordisk sprogfællesskab holder ikke længere stik, og derfor er det vanskeligt at undervise i norsk og svensk i grundskolen.
Det nordiske klasserum — Skandinaviske sprog og nordisk kultur i undervisningen
D. 6. december afholdes Nordisk sprogkonference om didaktik i København
Fælles mål for dansk som andetsprog
Den 26. marts afholdes konferencen: Sprog, kultur og samfundsforhold for lærere, skoleledere, konsulenter m.fl.
21. februar er international modersmålsdag
Unesco, FN's kulturorganisation, har udnævnt dagen til den internationale dag for modersmål.
Hvad sker der når dansk som andetsprog forsvinder?
Nyt bachelorprojekt har fokus på de konsekvenser nedprioriteringen af dansk som andetsprog får for eleverne.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

infoark
Links
sproget.dk's linksamling
Infoark2
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998