Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: underliggende

Mente du: underkende| underbinde
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

underliggende ubøj. adj.; underliggende etager; en underliggende årsag

Den Danske Ordbog

underliggende adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - 1 som ligger under noget overliggende 1.a overført som ikke kommer direkte til udtryk, men er til stede under overfladen • især om følelser og holdninger

Dansk Synonymordbog


  • underliggende: tilgrundliggende, liggende bagved, primær, basal

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Underliggende,1 I. Under-liggende, et. (substantivering af II. -liggende 5; emb., jur.) hvad der hører ind under noget; især: underliggende (5) gods, jord. (kejserdømmet) skulde udøve Suverænitetsrettigheder over alt sit Underliggende. Lehm.II.203. (munkene) har mere Underliggende end Borgen her. Drachm. VD.18.
underliggende,2 II. Skriftsprog eller litterært påvirket talesprogunder-liggende, part. adj. (glda. vndhærlighende (i bet. 1); til -ligge og ligge under) 1) som ligger neden under ell. lavere i forhold til noget. de underliggende dybe Dale. Schousbølle.Saxo.f2r. Den (dvs.: en kaskade) styrter ned i en egentlig Klippekrog, lige over for det underliggende Meiringen.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær