Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: udråbstegn


Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
udråbstegn sb., -et, udråbstegn, -ene

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

udråbstegn substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈuðʁɔbs-] 1 skrifttegnet ! • bruges i en tekst til at afslutte et udråb el.lign. med som fx i Nej! og På gensyn! • i matematikken betegner det en række af multiplikationer, fx 3! = 1 · 2 · 3 = 6 spørgsmålstegn 1.a overført markant understregning af et forhold, et fænomen el.lign.

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Udraabstegn Udraabs-tegn, et. 1) (jf. Forundrings-punkt, -tegn 2, Interjektions-, Raabstegn) tegnetder anbringes efter et udraab (et udraabsord ell. en udraabssætning). jeg er mig bevidst, at have udtømt den sidste Draabe af Bitterhed i det Udraabstegn ved Enden af den foregaaende Periode. Bagges.L.I.221. Mikkels.SproglS.127.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 2. Tegn
De gældende retskrivningsregler om de almindelige og de særlige tegn
§ 40. Indledning
De gældende retskrivningsreglers indledning om tegn og om reglernes karakter
§ 41. Slutpunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum mellem sætninger
§ 48. Helsætninger
De gældende retskrivningsregler om komma mellem helsætninger, herunder imperativer
§ 53. Spørgsmålstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om spørgsmålstegn
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes
§ 58. Anførselstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om anførselstegn
§ 59. Replikgengivelse
De gældende retskrivningsregler (2012) om gengivelse af replikker

Typiske problemer

Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
De store tegn
Tegnsætningens vigtigste funktion er at vise hvilke informationer der hører sammen, og hvilke der skal adskilles. Man skelner mellem store og små tegn. ...
Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor, ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig ...
Punktum
Punktum deler teksten op så den er til at forstå, og er derfor vores allervigtigste tegn
Store eller små bogstaver?
Langt de fleste ord skrives med små bogstaver i almindelige danske tekster. Store bogstaver er undtagelsen. Men af og til bliver man i tvivl om det nu skal ...
Tegn
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kære
Jeg sætter punktum efter Kære NN i breve, men har fået at vide af en kollega at det er forkert. Hvad siger Sprognævnet?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1987

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015

Temaer

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Store og små bogstaver efter spørgsmålstegn og udråbstegn
Store eller små bogstaver?
Retskrivning
Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Nyheder

Nyheder

Ny forskning: utroværdigt at afslutte sms’er med punktum
Ny forskning viser at det anses for mindre troværdigt hvis man afslutter sine sms’er med punktum.