Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: udøve

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
udøve vb., -r, -de, -t; udøve sin religion; udøve vold; en udøvende kunstner; den udøvende magt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

udøve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [-ˌøˀvə] 1 udføre eller foretage sig som et enkeltstående tilfælde 1.a bevirke; have som følge eller resultat øve 2 beskæftige sig aktivt og vedvarende med, fx som arbejde eller hobby praktisere 2.a aktivt frembringe eller fremføre kunst, musik el.lign. • ofte til forskel fra teoretisk beskæftigelse 3 sørge for at en lov, en bestemmelse eller et andet udtryk for magt føres ud i livet eller overholdes administrere | håndhæve

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • udøve: øve, udføre, gøre, begå, forrette, praktisere, drive, fuldbyrde, fuldføre, jf. håndhæve; udfolde (virkning)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
udøve udøve, v. -ede. vbs. -else (s. d.) ell. (sj.) -ning (jf. VSO.). (efter ty. ausüben; jf. øve ud (u. øve); Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog ell. fagl. (emb., polit.)) 1) give sig af med; have som beskæftigelse; bringe til udførelse; sætte i gang; iværksætte; praktisere.    1.1) m. særlig tanke paa virksomhed, man stadig beskæftiger sig med ell. har i tankerne.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

artist
I radioen hørte jeg en programvært omtale nogle musikere og sangere som artister. Kan ordet virkelig bruges sådan?
endelsen -ur
hvad betyder endelsen -ur i ord som kultur, kandidatur og lignende?
e-sport
Mit spørgsmål drejer sig om ordet eller navnet E-Sport, eSport, som er betegnelsen for elektronisk sport i min branche. Jeg vil enormt gerne have ordet ...
reklamant
Kan man bruge ordet reklamant om person der reklamerer (klager)? Jeg kan ikke finde ordet i ordbøgerne.
vy eller vue?
Jeg har til min overraskelse opdaget at ordet vue (altså ’udsigt’) også kan skrives vy. Er det nogen særlig almindelig stavemåde?

SprogbrevetDR

Klicheer
af Erik Hansen, april 1986
Kort
af Erik Hansen, juni 1987
Klicheer
af Erik Hansen, februar 1988
Veltalenhedsskole
af Jørn Lund, januar 1990
Sprogprisen
af Jørn Lund, oktober 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Lobbye eller lobbyere?
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Charmeur eller charmør
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. oktober 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Udtale

Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Matador i danskundervisningen
Sproget i tv-serien Matador er velegnet til at undervise udlændinge i dansk.
Generationerne bruger næsten lige meget engelsk
Unge har flere engelske ord i deres talesprog end andre generationer - men det er især pga. ordet okay. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn.
Generationerne bruger næsten lige meget engelsk
Unge har flere engelske ord i deres talesprog end andre generationer - men det er især pga. ordet okay. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Sprognævn.
DanNet-ordbasen offentliggøres
DanNet-symposium på Københavns Universitet.
Disputatsforsvar om flersprogethed
Professor ved Københavns Universitet Jens Normann Jørgensen forsvarer sin doktorafhandling fredag 24. september 2010 kl. 10 på Danmarks Pædagogiske ...
Reception for nyt sprogvidenskabeligt tidsskrift
Nordisk institut på Aarhus Universitet lancerer fredag d. 15. okt. et nyt tidsskrift med titlen Skandinaviske Sprogstudier.
Mailgate, kødklister og askesky - ord og udtryk fra 2010
Dansk Sprognævn har lagt en liste over ord der har præget samfundsbilledet i 2010, på sin hjemmeside.
Hvilke(t) sprog tales der i verdens yngste land?
På Sprogmuseet.dk kan du læse om sprog og befolkning i Sydsudan i Ole Stig Andersens artikel om den nyligt anerkendte stat.
Forskellig tilgang til modersmålsundervisning i Danmark og Sverige
En undersøgelse foretaget af Anvendt KommunalForskning (AKF) fastslår forskelle i tilgangen til modersmålsundervisningen af indvandrerelever i Danmark og ...
Nu kan du vinde EU's sprogpris
Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til projekter som har været særligt innovative i forhold til undervisning i sprog.