Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tue

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
tue sb., -n, -r, -rne (lille forhøjning; myretue)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tue substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈtuːə] norrønt þúfa; beslægtet med latin tuber 'svulst', jævnfør tuberkel 1 lille, som regel toppet forhøjning i jordoverfladen, dannet af opdynget jord eller tæt sammenvokset græs, mos el.lign. knold 1.a = myretue liden tue kan vælte stort læs talemåde selv en lille forhindring kan vise sig ødelæggende for et stort forehavende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • tue: høj, knold

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Tue,1 I. Tue, en. Høysg.AG.144. ( Tuve. jf. u. Jordtue.  Tude. KbhSaml.I.Fort.c4v. NyerupRahb.II.XXXVI). flt. -r. (glda. twæ, thowæ, æda. (flt.) thuuæ (RibeOldem.98), sv. tuva, no. (dial.) tu(v)e, tu(v)a, oldn. þúfa, jf. no. dial. tuv, top, knude, oeng. þuf, knippe, dusk; besl. m. lat.
tue,2 II. tue, v. -ede. (af I. Tue; især højtid., poet. (hos sprogfornyende forfattere) ell. (i bet. 2) dial.) 1) danne, frembringe en lille bunke, en tue (især: v. hj. af opkastet jord); ogs.: dække med ell. under en tue (tuet under græstørv skjules nu kongens lig. AOlr. DH.II.240. jf.: disse senere Grave er blevet

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Temaer

Ordsprog

Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

at høre nogen snakke eller snakker
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Minus gange minus = minus?
Mål & Mæle 21:1, 05/1998