Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: træf

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

træf sb., -fet, træf, -fene (møde, arrangement; tilfældighed)

Den Danske Ordbog

træf substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -fet, -, -fene [ˈtʁaf] dannet af træffe 1 arrangement hvor (mange) mennesker mødes • ofte efter aftale og motiveret af en fælles interesse el.lign. – kendt fra 1971 stævne 2 begivenhed eller situation der er et overraskende, men ofte glædeligt udslag af tilfældigheder sammentræf træffe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, traf, truffet; præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: truffen eller truffet, truffet, trufne; træffes: træffes, træffedes eller traffes, træffedes [ˈtʁafə] • præteritum: [ˈtʁɑf] • præteritum participium: [ˈtʁɔfəð] fra tysk treffen 'træffe', beslægtet med dræbe 1 komme til at stå ansigt til ansigt med nogen, enten tilfældigt eller ved at opsøge vedkommende møde 1.a møde og få længerevarende personlig forbindelse med nogen 1.b komme i kontakt med • fx pr. telefon 1.c overført konstatere eksistensen eller tilstedeværelsen af; komme ud for 2 etablere eller få i stand, fx ved hjælp af bestemte overvejelser eller handlinger foranstalte | foretage 3 ramme med eller ved et slag, skud, kast el.lign., ofte på et tilsigtet sted 3.a overført ramme et tænkt mål • fx om ytringer eller handlinger der har den tilsigtede, sårende virkning 3.b overført ramme det centrale eller det rigtige i en sag det træffer sig det sker eller forekommer; det forholder sig på en bestemt måde træffe på 1 overraskende eller tilfældigt møde støde på | sjældent påtræffe 2 stifte bekendtskab med; finde støde på | sjældent påtræffe træffes møde hinanden, evt. ved et tilfælde

Dansk Synonymordbog


  • træf: tilfældighed, jf. hændelse; sammenkomst, møde, stævne

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Træf,1 I. Træf, en. (oftest skrevet Tref). flt. d. s. ell. (l. br.) -fer (Saaby.7). (ty. treff; af fr. trèfle, kløver(blad), klør; nu sj.)   d. s. s. II. Klør. vAph.(1759). Jeg havde Spadille, Manille smaa femte i Tref. Blich. (1920).XII.180. (han) spillede en lille Tref igen, “Kløer, sagde Katten, den faldt paa Isen”.
Træf,2 II. Træf, et ell. (nu kun dial., jf. Feilb.) en (Graah.PT.II.173. TBruun.I.266. Grundtv. Saxo.III.296. en sære Træf. MylErich.S.59). flt. d. s. (Wiwel.239). (ænyd. treff, sv. träff (fk.), ty. treff (m.); til træffe; jf. III. Ram) 1) (jf. træffe 1; nu sj.) det at ramme noget, ell. slag, stød, skud

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 49. Komma eller ikke komma
De gældende retskrivningsregler om fast slutkomma valgfrit startkomma
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres
§ 61. Om stavning af proprier
Tillæg til de gældende retskrivningsregler om proprier (navne)

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor, ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig ...

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

strakt el. strukket
Hvornår er strukket korrekt - hvis det overhovedet nogensinde er det? Hvorfor er der så mange der bruger det i stedet for strakt?
bindestregsdanskere
Jeg har nogle spørgsmål om brugen af bindestreger i den slags sammensætninger der betegner det som nogle gange kaldes bindestregsdanskere.For det første vil ...
efterRETning(stjeneste) (DR)
Hvorfor ændrer trykket sig i ord som efterretning og forudsætning?
kige, kigge, kikke - og kikkert
Hvorfor skal det være så besværligt for børn at lære at stave? Jeg har gennem min 11-årige skoletid lært at stave at kikke på tre måder, nemlig kige, kigge, ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...
skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?
vidensbank el. videnbank
Mine kolleger og jeg er usikre på eller uenige om om der skal/må være -s- i sammensætninger som viden(s)baseret, viden(s)center. Vi ved heller ikke hvorfor det ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bøsser i det gamle Grækenland
Var homoseksualitet socialt accepteret i antikken?
Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Jul – jule
Findes "jul" ikke i flertal?
Stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne
Skal der være stort begyndelsesbogstav i webadresser, firma- og produktnavne?
Vore eller vores?
Er der regler for brugen af pronominerne "vore" og "vores"?

SprogbrevetDR

Inflation
af Erik Hansen, juni 1994
Olympiade/Olympiske Lege
af Jørn Lund, september 1987
Udtale
af Erik Hansen, marts 1988
I og os
af Erik Hansen, april 1989
Nytårsforsætter
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991
Moldavien eller Moldova?
af Erik Hansen, marts 1992
Død og fordærv
af Erik Hansen, marts 1993
Bl.a.
af Erik Hansen, maj 1993

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Både...men også
af Henrik Lorentzen, Politiken, 27. februar 2008
Nu er hundrede og ét ude
af Henrik Lorentzen, Politiken, 24. februar 2007
Power
af Henrik Lorentzen, Politiken, 9. december 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sprogrevselse
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. november 2009
Ærbødig tegnsætning
Af seniorforsker Eva Skafte-Jensen

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Sprogvidenskabshistorisk træf på Syddansk Universitet
Sproghistoriekredsen og Forskerkredsen på SDU arrangerer sprogvidenskabshistorisk træf om Jens Høysgaard, Sophus Bugge og Louis Hjelmslev.
Sprogvidenskabshistorisk træf i Odense
Arrangement om Hugo Schuchardt på Syddansk Universitet.
Findes ordblindhed på kinesisk?
Carsten Elbro, der er professor ved Center for Læseforskning på Københavns Universitet, forklarer at man godt kan træffe ordblindhed i andre skriftsystemer som ...
Debat om besparelser på tolkebistanden
Debatten om regeringens genopretningsplan er stor. Planen indeholder bl.a. besparelser på tolkebistanden, og den blev offentliggjort dagen før udgivelsen af en ...
Professor Jan Svennevig holder gæsteforelæsning på AU