Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tillade

Mente du: tillave| tilråde

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
tillade vb., -r, tillod, tilladt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tillade verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, tillod, tilladt [ˈteˌlæˀðə] 1 give lov til; acceptere • ofte med henvisning til bestemte love, regler, rettigheder osv. forbyde 1.a opfordre til; se med velvilje på – ironisk 2 bruges i høflighedsudtryk hvor man beder om at måtte gøre eller sige noget bestemt • ofte noget som muligvis vil vække modpartens mishag eller irritation 3 give mulighed for dummere (naivere, ..) end politiet tillader alt for dum (naiv, ..) tillader De bruges som høflighedsudtryk af nogen der vil gøre noget som kan være til gene for andre, fx skaffe sig plads til at passere – højtideligt må jeg have lov tillade sig 1 give sig selv lov til at gøre eller sige noget som overskrider vedtagne normer og grænser, eller som andre muligvis vil finde anstødeligt, forargeligt el.lign. 2 give sig selv lov til at hengive sig til noget luksuriøst eller gøre noget som man efter omstændighederne ikke har råd til

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • tillade: billige, indvil(li)ge i, bifalde, koncedere, sanktionere, finde sig i, give lov til, indrømme, samtykke i, tilstå, tilstede, give frie tøjler, give frie hænder, give grønt lys, melde klar bane, jf. tåle; muliggøre

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
tillade,1 I. tillade, v. gldgs. (især kirk.) ell. i forb. tillader De? ogs. udtalt: præt. -lod; part. -ladt. vbs. -else (s. d.). (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: give (til)), fsv. tillata, jf. mnt. tolaten, ty. zulassen samt oldn. tillát, indrømmelse) 1) (jf. lade til u. IV. lade 4.3; nu næppe br.) egl.:
tillade,2 II. til-lade, v. præt. -ede; part. -et ell. -t. vbs. -ning (vAph.(1759). VSO. S& B.). (ænyd. d. s.; nu næppe br.) fylde med ladning; lade (V). Moth.1T79. om Morgenen indfinde (lamaerne) sig atter paa det Sted, hvorfra de Aftenen forhen ere løsladte, hvorefter de igien tillades, og fortvandre med deres Byrde.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om udtalens betydning for om ord skrives sammen eller adskilt

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Genitiv (ejefald) · uddybning
Sådan løser du dine problemer med genitiv (ejefald)
Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Sætninger
Ord sættes sammen til sætninger. Og sætninger indeholder som minimum et verballed (udsagnsled) og som regel også et subjekt (grundled) — dvs. de to led man kan ...
Hvad er en sætning?
Lære om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

au pair i flertal
Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?
puddelhund
Fra Pudelklubben har vi modtaget et forslag om at gøre stavemåderne puddel og pudel for hunderacen valgfri i næste udgave af Retskrivningsordbogen.
guide i pluralis, læseguides, læseguider
Hvad hedder læseguide i flertal?
husdyr er tilladt
Er det husdyr er tilladte eller tilladt?
hver og hver anden dag
Jeg hører ofte folk sige: "Det sker hver og hver anden dag", "Han kommer jo hver og hver anden dag". Er der virkelig noget der hedder hver og hver anden dag, ...
mænds og kvinders kulør og glæde ved hinanden
Hvad hedder det når en person får sin ungpigekulør igen - og der er tale om en mand? Hvad kalder man en kvinde der er glad for mænd, hvor man i den samme ...
på vegne (af) NN
Kan man skrive på vegne NN i stedet for på vegne af NN?
undertegnede tillader sig el. mig
Hedder det "undertegnede tillader sig" eller "undertegnede tillader mig?"
dårlig
Er -t ved at forsvinde? Det vil jeg dårligt kunne acceptere, specielt når det sker i Nyt fra Sprognævnet: En privatperson der sælger et eller andet, vil .. ...
en eller et læk
Når jeg slår op i ordbøgerne, kan jeg se at ordet læk (i betydningen ’lækage, utæthed’) kun kan bruges i fælleskøn, altså en læk, men jeg synes oftere og ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Hoved(e)
Skal man skrive "hoved" eller "hovede"?
Ikke gøre dagens (gode) gerning
Hvad er den korrekte form af udtrykket "ikke gøre dagens (gode) gerning"?
Pladsere
Må man godt skrive "pladsere"?
Accenttegn
Er der regler for anvendelse af accenttegn?
Afghanistan
Bør det udtales med "au" eller "f"?
Almindelig(t)
Hvordan er reglerne for brugen af adverbielt t?
Apostrof: ta'r eller tar'?
Skriver man "ta'r" eller "tar'"?
At blive fyret på gråt papir
Hvad er oprindelsen til udtrykket "blive fyret på gråt papir"?
At eller og?
Hvordan skelner man mellem brugen af "at" og "og"?

SprogbrevetDR

Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988
Udtaleordbogen
af Jørn Lund, januar 1991
En studie i endelser
af Erik Hansen, juni 1992
Overskrifter
af Jørn Lund, september 1992
Jarl's
af Erik Hansen, marts 1994
Kort
af Erik Hansen, november 1985
Taxa
af Erik Hansen, marts 1986
Russere
af Erik Hansen, maj 1986
Mexico
af Erik Hansen, maj 1986
I går aftes
af Erik Hansen, september 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Supportere
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Kampen mellem ’i’ og ’på’
af Esther Kielberg, Politiken, 24. marts 2007
Af
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
At vurdere eller ikke vurdere, det er spørgsmålet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 13. februar 2008
Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007
Jordemodermand
af Henrik Lorentzen, Politiken, 20. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Norske tilstande
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 16. december 2008
Mumledansk i DR Drama
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 19. juni 2008
Charmeur eller charmør
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. oktober 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Udtale

Lars Brink — Er der nogen, der bestemmer ...
Artiklen "Er der nogen, der bestemmer over rigtig og forkert udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

"Red børnene - befri sproget" - dansk retskrivning til debat i Sproglaboratoriet
Sproglaboratoriet på P1 satte fokus på den danske retskrivning, normer og sproget som magtfaktor 10. feb. 2011 i programmet med overskriften "Red børnene - ...
Tarantinos spaghettiwestern genopliver debat om ordet 'nigger'
I "Django Unchained" bruges ordet 'nigger' over 100 gange.
Latinske udtryk skal ud af engelsk
Udtryk som "status quo", "vice versa" og "ad hoc" må ikke længere bruges af byrådet i Bournemouth i England.
Forelæsning om hyperkorrekt sprog på Jamaica
14. maj holder Axel Bohmann fra University of Texas at Austin forelæsning på RUC.
Melodi Grand Prix: Modersmålet sejrer
I år synges et rekordhøjt antal sange på deltagernes nationalsprog.
Kan man bruge fysik og matematik til at lave sproghistoriske sammenligninger?
Ja, mener 19-årige Gustav Møller Grimberg, der netop har vunder hovedprisen ved årets talentkonkurrence "Unge Forskere".

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998