Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: test

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
test sb., -en, -s el. test, -ene, i sms. test-, fx testresultat

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

test substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, - eller -s eller (uofficielt) -er, -ene eller (uofficielt) -erne [ˈtεsd] fra engelsk test via oldfransk fra latin test(um) 'lerskål', idet man anvendte skåle ved undersøgelse af mineralers art og lødighed 1 undersøgelse eller analyse af bestemte, fx fysiske eller kemiske egenskaber ved en genstand eller person • fx afprøvning af en genstands holdbarhed prøve 1.a undersøgelse af en persons evner, reaktioner el.lign. inden for et bestemt område • fx i form af en skriftlig prøve prøve eksamen teste verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtεsdə] efter engelsk test 'prøve, undersøge', afledt af substantivet test undersøge eller kontrollere ved at udsætte for en test afprøve

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • test: intelligensprøve, jf. prøve

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • driveintest driveintest sb. (2015) testning af personer mens de sidder i bilen

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
I. Test, en. flt. -er. (af lat. testu,testum, sideformer til testa, krukke; ældre fagl.)
kar, krukke der bl.a. anvendtes til behandling og undersøgelse af metaller. vAph.Chym.II.570. en Test er et Kar der er tildannet af Træe- eller Beenaske som bliver sammenpresset og udskaaret til at kunne rumme det Sølv man vil fiinbrænde. Hinnerup.Juv.106. OpfB.2III.213.
II. Test, en. flt. -s ell. (mindre br.) -er. (fra eng. test, af lat. testu(m), egl. sa. ord som I.Test S; opr. især psyk.)
forsøg hvorved man vil konstatere en persons (psykiske) evner ell. ejendommeligheder i en bestemt henseende; prøve; undersøgelse. VilhRasm.BB.I.126. forskellige Tester anvendtes .. til Bestemmelse af de enkelte Individers Skikkethed for givne Virksomheder.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 30. Imperativ
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af imperativ (bydeform, bydemåde)

Typiske problemer

Sætningsled
Sætningsled kan bestå af et ord, en gruppe ord eller en sætning. Det er vigtigt at kunne finde de forskellige sætningsled fordi du så kan se hvilke ord og ...
Ligge og lægge?
En del mennesker har problemer med at kende forskel på ligge og lægge og finde ud af hvornår de skal bruge det ene og hvornår det andet. Dog er fejlen mest at ...

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

stå tidens prøve
Jeg er stødt på udtrykket at noget har stået tidens prøve i en artikel i Den Store Danske Encyklopædi (bd. 15, 1999). Jeg mener at udtrykket må være en ...
tosproget og mørklødet
Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som taler begge sprog tilnærmelsesvist lige godt, hvilket vel ...
komma: for at + infinitiv + ledsætning
Jeg er i tvivl om kommatering i en sætning som denne: "for at verificere, at apparatet virker korrekt, bør man teste det grundigt". Gør det nogen forskel om ...

SprogbrevetDR

Find fem fejl
af Erik Hansen, februar 1995
Aids
af Erik Hansen, maj 1988!
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990

Temaer

Nye ord

Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?
Læs bl.a. om 'kometord', som lyser op i en periode for derefter at forsvinde igen
Gamle ord glider ud
Læs om hvordan ord af forskellige grunde kan virke gamle, enten fordi de betegner noget fra gamle dage, eller fordi moden skifter
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Ord og bogstaver i tal

Ordsprog

Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Ungdomssprog

Ungdomssprog
Ungdomssprog er ofte uformelt og indeholder mange tabubelagte ord, engelske låneord, slangord osv. Det er ofte kilde til stor diskussion, især blandt ældre ...

Nyheder

Nyheder

Test af tosprogede førskolebørns danskkundskaber er utilstrækkelig
Et tosproget førskolebarn i Danmark får kun testet sine danskkundskaber en enkelt gang, og det giver et dårligt udgangspunkt for en bedømmelse af dets reelle ...
Test dig selv og hjælp en forsker: Er du god til dialekter?
Kan du høre forskel på fynsk og lollandsk, øst- og vestjysk? På Videnskab.dk kan du teste hvor god du er til at kende forskel på dialekterne – og samtidig ...
Test: Hvorfor kan vi høre forskel på jyder og københavnere?
Forskere fra Københavns Universitet er i gang med at undersøge hvorfor vi kan høre forskel på de danske dialekter. Deltag i deres dialekttest og giv dit bidrag ...
Ny test fra Gang i sproget
Som afslutning på kampagnen Gang i sproget kan danskerne nu teste deres sprogholdninger på www.gangisproget.dk.
Test dig selv: Hvor godt forstår du et beslægtet nabosprog?
En gruppe hollandske forskere er ved at undersøge hvor godt europæere forstår hinanden hvis begge parter taler på deres modersmål.
Pisa-test viser at danske drenge læser dårligere
Drenge fra de københavnske skoler er blevet dårligere til at læse. Ifølge ungdomsborgmester, Anne Vang, skyldes det at drengene har smidt bøgerne væk.
Videnskab.dk: Ny test opdager ordblindhed hos femårige
En norsk undersøgelse viser at det er muligt ved hjælp af et simpelt spørgeskema at identificere børn der med stor sandsynlighed er ordblinde.
Nu skal voksne også PISA-testes
OECD har tidligere kortlagt børns læreevner gennem den velkendte PISA-undersøgelse. Ifølge Videnskab.dk vil OECD nu også kortlægge læse- og læreevnen hos ...
Den Europæiske Sprogdag
Den 26. september er det Den Europæiske Sprogdag!
Sprogkampagnen Gang i sproget
Gang i sproget-kampagnen som blev skudt i gang tirsdag den 14. september, er blevet godt modtaget.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Test dig selv – genitiv (ejefald)
Indhold og opbygning
Links
sproget.dk's linksamling
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.