Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tav

Mente du: tarv| tave| tavl| tavs | se flere forslag | trav| av| tv| ta| stav| rav| tab| tap| dav| gav| hav| lav| nav| sav| tag| tak| tal| tam| tan| tao| tau| tov| tyv| tæv| av-| tv.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
tav vb., præt. af tie

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tie verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, tav (eller -de), -t [ˈtiːə] • præteritum, tav: [ˈtɑwˀ] norrønt þegja, oldhøjtysk dagen, latin tacere 1 lade være med eller holde op med at sige noget tavs 2 holde op med at afgive lyd; være stille den der tier, samtykker talemåde hvis man ikke protesterer eller afslår, må andre regne med at man accepterer tie ihjel (væk, ..) fjerne, nedkæmpe eller modarbejde gennem tavshed tie med undlade at omtale eller røbe; holde hemmelig fortie tie stille lade helt være eller holde helt op med at tale, ytre sig eller afgive lyd

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Tav,1 I. Tav, en, et. se u. I. Tage.
Tav,2 II. Tav, et. se II. Tag.
tav,3 III. tav, præt. af tie.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær