Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tap

Mente du: atp| atp| tamp| tape | se flere forslag | trap| ta| rap| tao| bap| cap| hap| kap| lap| nap| pap| tab| tag| tak| tal| tam| tan| tau| tav| tip| top| wap| zap

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
TAP (el. tap) sb., TAP’en, TAP’er, TAP’erne (fork. for (medlem af) det tekniske og administrative personale)
1. tap sb., -pen, -pe el. -per, -pene el. -perne, i sms. tap-, fx tapsamling
2. tap (el. TAP) sb., tap’en, tap’er, tap’erne (fork. for (medlem af) det tekniske og administrative personale)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tap1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -pen, -pe eller -per, -pene eller -perne [ˈtɑb] svensk tapp, engelsk tap; i aflydsforhold til substantivet top 1 lille fremspringende del af et træ- eller metalstykke som passer ind i et tilsvarende hul på et andet stykke så de to stykker kan sammenføjes 1.a (cylinderformet eller spids) genstand der rager frem, evt. som del af en større genstand, fx et redskab 1.b prop til at lukke åbningen i en tønde eller et ølfad med – sjældent 2 anatomi lysfølsom sansecelle som findes i stort tal i øjets nethinde, og som især har betydning for skarpheds- og farvesynet stav 3 en drengs penis – uformelt 3.a en kvindes klitoris – især i pornografiske tekster TAP2 eller tap2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -'en, -'er, -'erne [ˈtɑb] kendt fra 1972 (medlem af) det tekniske og administrative personale på fx et universitet VIP tappe1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtɑbə] afledt af tap, oprindelig betydning vistnok 'sætte tap i' 1 lade et stof, oftest en væske, strømme gennem en hane, en slange eller en anden åbning over i en beholder 1.a overført fratage nogen eller noget næsten alt af en bestemt slags, fx energi eller værdier dræne 1.b overført opfange lyd, billeder eller data, fx fra radio, tv, telefoner eller computere • undertiden på ulovlig måde – kendt fra 1957 2 forsyne med eller sætte sammen ved hjælp af tapper • især træ tappe2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtɑbə] fra engelsk tap 'banke let' banke let, især med fingrene – sjældent

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • tap: prop, spuns, svik; cardo, pivot

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • TAP TAP sb. (1972) person som hører til det teknisk-administrative personale på et universitet eller højere læreanstalt

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Tap,1 I. Tap, en. ( Tappe. LTid.1756. 423). flt. -pe (Moth.T53 osv.) ell. (nu især fagl., dial. og i (visse) ssgr.) -per (LTid.1735.428. Oehl.Svar tilBaggesen.(1807).8. Wagn.Tekn.533. Bardenfl.Søm.I.84. jf. ogs. u. Istap). (glda. tapp (Sydrak.75), sv. tapp (fsv. (twnno) tapper); jf. isl. tappi, mnt., glholl.
tap,2 II. tap, interj. (lydord; jf. ty. tapp, eng. tap samt III. tappe og tip(tap); l. br.) udtr. for en kort, haard ell. spids lyd, især om bankelyd. *Thi bruger jeg Meisel og Fiil saa rap, | og frydes ved Hammerens Tap, Tap, Tap. VKHjort.Sangbog for Haandværksstanden. (1809).59. I sit Sæde fra en Forhøjning terroriserer hun med diktatorisk Taptap af Krykkestokken de fuselbævende Tællegæster.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 9. Konsonanter i opslagsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i opslagsord

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Undervisning af ordblinde udvikles
Et multisensorisk læse-stave-materiale lærer ordblinde at stave.