Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tæt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
tæt adj., -te; de er tæt på at blive udryddet

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tæt1 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -te; -tere, -test [ˈtεd] norrønt þéttr, middelengelsk thith 1 karakteriseret ved en forholdsmæssig lille eller næsten ingen (fysisk) afstand nær 1.a overført med direkte eller nøje indbyrdes forbindelse; som bygger på en sådan indbyrdes forbindelse nær 1.b overført som bygger på eller er karakteriseret ved et indgående, fortroligt eller intimt personligt forhold nær 1.c overført afgjort med en meget lille margin; meget jævnbyrdig 2 karakteriseret ved at de enkelte dele befinder sig inden for forholdsmæssig kort afstand af hinanden; karakteriseret ved at der optræder et stort antal dele inden for et forholdsmæssigt lille område • især om vækst, beplantning eller bebyggelse 2.a karakteriseret ved at et stort antal køretøjer bevæger sig af sted med meget lille afstand til hinanden 2.b med lille afstand mellem de forskellige toner; intens og fyldig • om klang eller harmonisering 2.c med (meget) lille afstand mellem de enkelte tråde • om stof tætvævet 2.d overført koncentreret; sammentrængt 3 (fremstillet af et materiale) uden åbninger og derfor i stand til at hindre gennemløb, udsivning, fordampning el.lign.; som slutter nøje til en anden del utæt 4 svær at se igennem eller orientere sig i tyk 4.a fysik med et forholdsmæssig stort antal partikler pr. rumenhed 5 med en kraftig og muskuløs kropsbygning tætbygget tæt kamp sportsjargon kamp hvor parterne er jævnbyrdige lige kamp tæt2 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈtεd] se adjektivet tæt 1 på eller til et sted inden for kort afstand nær 2 i nær formmæssig, indholdsmæssig eller begrebsmæssig forbindelse 2.a med gode personlige eller nære arbejdsmæssige forbindelser til 2.b i snæver kontakt; i intim eller indgående personlig forbindelse 3 inden for kort afstand af et mål, en bestemt tilstand, et givet tidspunkt el.lign.; lige ved, men ikke helt • ofte i forbindelse med overgang til noget nyt eller andet nær danse ˈtæt danse intimt sammen drikke tæt drikke store mængder alkohol, ofte over kort tid følge tæt 1 følge (efter) på nært hold 1.a overført følge indgående; overvåge nøje gå tæt på overført undersøge meget indgående; stille meget kritiske eller nærgående spørgsmål • indebærer ofte en overskridelse af følelsesmæssige eller moralske grænser holde kortene tæt (ind) til kroppen overført være tilbageholdende med at give oplysninger i en (kontroversiel) sag – kendt fra 1976 holde tæt 1 være i stand til at forhindre væske el.lign. i at flyde ud 1.a overført intet afsløre; intet sige videre så tæt som sardiner i en dåse meget tæt (ved hinanden) som sild i en tønde være/ligge snublende nær eller være/ligge snublende tæt på overført være så tæt på eller så oplagt at det ikke er til at overse eller komme uden om være tæt på være lige ved at indtræffe, overgå til en anden tilstand el.lign. – kendt fra 1966 tætte verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtεdə] dannet til tæt gøre vand- eller vindtæt (ved at udfylde huller) tætne

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • tæt: fast, klos, kompakt, kondenseret, koncentreret, uigennemtrængelig, tætpakket, som sild i en tønde; intim, nær

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • tæt-lav tæt-lav adj. (1970)
  • tæt på tæt på forb. (1966) (billedlig brug) nær ved, tæt ved

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
tæt tæt, adj. (ænyd. tæt(h), tet, teedt, glda. teth (Mand.147), thææth (Mariagerleg.282), æda. (flt.) thættæ (Harp.Kr.53), oldn. þéttr, ty. holl. dicht (se III. digt), meng. thiht (jf. eng. tight); sml. tætne, I. Tætte, II. tætte) A. som adj. 1) om stof, masse:

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 44. Semikolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om hvordan man bruger semikolon
§ 48. Helsætninger
De gældende retskrivningsregler om komma mellem helsætninger, herunder imperativer
§ 53. Spørgsmålstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om spørgsmålstegn
§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn

Typiske problemer

De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Reglerne for startkomma
Komma foran ledsætninger er valgfrit. Det er det komma man kalder startkomma. Hvis du bruger det, kan det nogle gange være svært at afgøre hvor det skal ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

delbetaling, delbetale
Jeg arbejder for et svensk firma der handler med danskere. I firmaet bruges ordene delbetaling og delbetale; kan man bruge dem på dansk?
er du, eller én, du kender, digital junkie
Hvordan sættes der komma i sætningen: Er du eller én du kender, digital junkie?
fattigmandssol
Hvad betyder ordet fattigmandssol?
fuldtid eller fuld tid
Hvorfor har Retskrivningsordbogen kun fuldtid og ikke fuld tid? Udtalen med to hovedtryk (fuld tid) må da være ret almindelig. Og er halvtid virkelig ...
gå til stålet
Hvorfra kommer udtrykket gå til stålet i betydningen 'drikke tæt'?
janteloven
Er janteloven et særligt dansk begreb, eller findes janteloven også i andre sprog? Hvis janteloven er et særligt fænomen som man især kender i Danmark og ...
på den anden side (af) brændestablen
Jeg er flere gange stødt på sætninger hvor forholdsordet af er udeladt. Som eksempel kan jeg nævne "Skuret ligger på den anden side brændestablen" i stedet for ...
skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?
bøttekort
I forbindelse med en bestilling af små kort uden tekst har jeg brugt ordet bøttekort. Mine kollegaer kender ikke ordet og påstår at jeg selv har fundet på det, ...
portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Civilingeniør
Hvor stammer "civil" i "civilingeniør" fra?
Kørte eller kom kørende?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Find fem fejl
af Jørn Lund, oktober 1994
Danmarks Radios sprogpris
af Jørn Lund, oktober 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Udtale
af Erik Hansen, januar 1995
Kort
af Erik Hansen, oktober 1985
Bryssel og Bruxelles
af Erik Hansen, marts 1986
Udtale
af Erik Hansen, april 1986
Kort
af Erik Hansen, marts 1987
Navne
af Erik Hansen, februar 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Dedikeret eller decideret
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Hvad ligner det?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
Det’ en ommer!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
Julefrokost + kæp i øret = tømmermænd
af Ebba Hjorth, Politiken, 16. december 2006
Power
af Henrik Lorentzen, Politiken, 9. december 2006
Det gamle ord verden
af Ebba Hjorth, Politiken, 6. februar 2008
Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

At overvinde Babel
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogenes funktion
De indgår som en fast del af sproget, og for nogle sprogbrugere er brugen af ordsprog helt ubevidst. Men hvilken funktion indtager ordsprogene egentlig i den ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog
Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Bliver dansk udtale utydeligere, sværere at forstå ...
Artiklen "Bliver Dansk udtale utydeligere, sværere at forstå, mere sjusket" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Nyheder

Nyheder

Citysumer er en forbruger der er tæt knyttet til bylivet
Andre eksempler fra Dansk Sprognævns liste over nye ord i 2011 er arabisk efterår, grøntsagscoach og ungebombe.
Ny bog til sprogundervisning i skolen
Nyt undervisningsmateriale sætter fokus på nyt og gammelt sprog
Sådan taler vi dansk
Ph.d.-forsvar om intonation og rytme i dansk talesprog.
Tøndering
Prisoverrækkelse i Gang i sprogets klummekonkurrence
Sprogglæden blomstrer hos landets 8.- og 9.-klasser. 61 klasser fra i alt 54 skoler fra hele landet har bidraget med 352 klummer i forbindelse med Gang i ...
Test dig selv og hjælp en forsker: Er du god til dialekter?
Kan du høre forskel på fynsk og lollandsk, øst- og vestjysk? På Videnskab.dk kan du teste hvor god du er til at kende forskel på dialekterne – og samtidig ...
Politiken.dk's læsere vil bevare ordet 'kålhøgen' i det danske sprog
Ordet 'kålhøgen' har vundet i Politiken.dk's afstemning om hvilket af 10 døende ord der dårligst kan undværes i det danske sprog.
Maya-glyffer viser tegn på tætte indianske forbindelser i Mexico
To forskere fra Københavns Universitet har via hieroglyffer fundet frem til en forbindelse mellem mayaerne og Teotihuacan-kulturen.
Det engelske sprogs ordforråd er ikke større end det danske
Nyt speciale modbeviser myten om at der skulle findes flere ord i engelsk end i dansk.
Sproglaboratoriet har kåret årets ord
Der var tæt løb mellem akutjob og stenalderkost.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
Incitamang
Mål & Mæle 29:2, 06/2006
Bestemt og ubestemt
Mål & Mæle 28:2, 11/2005
Tak til