Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: synonym

Mente du: synonymi

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. synonym sb., -et, -er, -erne (LINGVISTIK sproglig størrelse der har samme betydning som en el. flere andre)
2. synonym adj., -t, -e (LINGVISTIK som betyder det samme)

Den Danske Ordbog

synonym1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -er, -erne [synoˈnyˀm] dannet af syn-, og græsk onyma, variant af onoma 'navn' 1 sprog ord der har samme eller næsten samme betydning som et andet ord antonym 1.a overført begreb som er ensbetydende eller lig med et andet begreb synonym2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [synoˈnyˀm] se substantivet synonym 1 sprog som har samme eller næsten samme betydning 1.a som har samme eller næsten samme begrebsmæssige indhold ensbetydende 1.b overført som er en typisk repræsentant for en egenskab, idé el.lign. indbegreb

Dansk Synonymordbog


  • synonym: ensbetydende, ækvivalent, betydningsbeslægtet, adækvat

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Synonym,1 I. Synonym, et. ( Synonim. TBruun.IV.112 ( Danner rim med Riim). jf. vAph. (1759). JBaden.FrO.). flt. -er ell. (tidligere) m. gr. form: synonyma (Holb.DH.I.711. Rahb.Stiil.9). (af II. synonym; jf. Mednavn; især sprogv.) navnlig i flt., om synonyme (enstydige) ord ell. udtryk. Høysg.S. 199. skjændigt var det om de to Ord: Præst og Kornjøde, nogensinde kunde blive Synonymer.
synonym,2 II. syn-onym, adj. (fra gr. synónymos, med samme navn, af syn-, med-, og ónyma, ónoma, navn (se Navn); jf. anonym, pseudonym; især sprogv.) om ord ell. udtryk: som har beslægtet ell. (næsten) samme betydning; enstydig. Om Trykkefriheds-Rettigheden.(1795).14. en nyopdaget Vei til Lykkens Tempel dvs.: til Embeds Erholdelse, thi disse Udtryk ere synonyme i Kjøbenhavnernes Mund.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord

Ordlister

Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kendis
I valgkampen i 2007 blev der talt meget om kendisser. Hvor stammer ordet kendis fra, og hvad betyder det?
det globale syd
Jeg ønsker at vide om man kan bruge den globale syd som synonym til udviklingslande. Er der andre synonymer til udviklingslande?
tosproget og mørklødet
Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som taler begge sprog tilnærmelsesvist lige godt, hvilket vel ...
gallup, galluptal, gallupundersøgelse
Hvad er sprognævnets begrundelse for at skrive opslagsordene gallup, galluptal og gallupundersøgelsemed lille begyndelsesbogstav i Retskrivningsordbogen? Og ...
hollandsk el. nederlandsk
Det har længe irriteret os og andre nederlændere og flamlændere der er bosat i Danmark, at danskere bruger landenavnet Holland om det land der officielt hedder ...
inuit
Ordet inuit er flertal og bør vel ikke have en flertalsendelse i Retskrivningsordbogen!
jakker og frakker
Hvad er forskellen på frakker og jakker?
meningsmager
Hvad skal vi med ordet meningsmager når vi i forvejen har meningsdanner? Skal de to ord kunne bruges i flæng, eller vil Sprognævnet autorisere det ene?
piloter
Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?
råmælksost
Jeg har set ordet råmælksost anvendt om ost der laves af rå, dvs. upasteuriseret mælk. Men råmælk er jo den første mælk der dannes efter fødslen, ikke den ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Fredspris
Hvor gammelt er ordet "fredspris"?
Luftstøtte eller flystøtte?
Findes ordet "luftstøtte", eller er "flystøtte" det rigtige ord?
Pæremål
I krydsogtværser kan man støde på ordet "pæremål", men hvad er det?

SprogbrevetDR

Tæsk
af Jørn Lund, oktober 1990
Nyhedstekstning mv.
af Jørn Lund, august 1993
Totalt
af Erik Hansen, maj 1995
Olympiade/Olympiske Lege
af Jørn Lund, september 1987
Ukyndighed eller distraktion
af Jørn Lund, september 1988
På sigt
af Jørn Lund, december 1988
EF mv.
af Jørn Lund, januar 1992

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Obligat/obligatorisk
af Ebba Hjorth, Politiken, 21. november 2007
Efterfølgende
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007
Skudsmål og anstødssten
af Henrik Andersson, Politiken, 30. januar 2008
Etik eller moral?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. april 2007
Smagfuld sprogbrug?
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Dedikeret eller decideret
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
At være i salveten
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
Hvem kan flest ord?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. januar 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Olympiade eller olympiske lege?
Af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. juli 2012

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Leg og lær

Smid en smutter

Smid en smutter
Her på siden har vi samlet en række eksempler på ord eller talemåder vi har fået galt i halsen. Vi kalder dem for smuttere. De lyder rigtigt, men et eller ...

Nyheder

Nyheder

Nyt på sproget.dk
Når man søger på et ord på sproget.dk, får man nu også Den Danske Ordbogs synonymer, antonymer og forkortelser med i søgeresultatet.
Seminar om leksikalsk semantik
Den 11. juni 2018 inviterer Lingvistkredsen til seminar om leksikalsk semantik. Titlen er "Semantic systems and word meaning".
Ph.d.-forsvar: Hjælp til terminologer
Jakob Halskov forsvarer 26. oktober 2007 sin ph.d.-afhandling, der bl.a. er et forsøg på at hjælpe terminologer i deres praktiske arbejde med engelske ...
Ny stor svensk-dansk ordbog
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver torsdag d. 7. oktober Svensk-Dansk Ordbog på Politikens Forlag.
Barselsstorke, peberkværne og sprogpolitik
Nyt fra Sprognævnet 2011/2 er udkommet og kan læses på Sprognævnets hjemmeside.
Hvad betyder "han går inte av för hackor"?
Han er ikke til at kimse ad! Ny netordbog oversætter 20.000 drilske svenske udtryk og vendinger til dansk
Pressmeddelelse Drilske Svenske Talemaader.pdf
Nyhed i Den Danske Ordbog: Nu får du vist "Ord i nærheden"
Den Danske Ordbog er netop blevet opdateret med en ny funktion der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige ord eller udtryk. Funktionen hedder "Ord i ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
En and
Mål & Mæle 30:1, 05/2007
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
Efterfølgende
Mål & Mæle 17:3, 11/1994
Forretningsløshed
Mål & Mæle 24:1, 05/2001
Links
sproget.dk's linksamling