Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: sug

Mente du: sug-| sgu| smug| suge | se flere forslag | sugo| su| ug| sg| dug| syg| sig| sng| sum| bug| hug| mug| sag| suk| sul| sur| sus| sut| suv| rug

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
sug sb., -et, sug, -ene; et kraftigt sug; et sug i maven

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

sug substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈsuˀ] dannet af suge 1 sugende kraft eller bevægelse, skabt ved et (pludseligt opstået) undertryk og evt. ledsaget af en kortvarig, susende eller svuppende lyd 1.a kraftig og hørlig indånding, evt. sådan at der føres væske, røg el.lign. ind i eller hen mod munden gisp 1.b overført (tænkt) sugende fornemmelse i kroppen pga. en voldsom følelse eller sindstilstand 1.c overført kraftigt følelsesmæssigt udtryk, forårsaget af en bestemt begivenhed suge verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsuːə] norrønt súga, oldengelsk sugan; af en indoeuropæisk rod med betydningen 'saft, noget fugtigt' 1 føre luft, væske, mad eller andet ind i eller hen mod munden (eller næsen) med en kraftig og evt. hørlig indånding og evt. med spidse og fremskudte læber • om person patte | sutte 1.a tage føde til sig ved at klæbe, suge eller på anden måde sætte sig fast på huden af et menneske eller et dyr • om dyr, især insekt el.lign. 1.b bringe i en bestemt tilstand eller position ved at sætte læberne i berøring med noget og trække vejret kraftigt ind så der derved frembringes et undertryk 2 optage i sig ved en kemisk, fysisk eller biologisk proces opsuge absorbere 2.a fjerne eller føre i en retning ved hjælp af et kunstigt frembragt undertryk, fx med en slange, en pumpe el.lign., for at flytte en mængde væske eller for at rengøre noget 2.b føre i en retning pga. et kraftigt virkende undertryk 2.c overført tiltrække; tage til sig absorbere 2.d overført bringe i en bestemt position eller tilstand på en kraftfuld eller effektfuld måde; tiltrække 2.e overført fratage nogen noget på en uimodståelig eller grundig og effektfuld måde; fjerne 2.f føles som en kildende, urolig fornemmelse i kroppen suge på labben overført nøjes med hvad man allerede har, fordi man ikke har tilstrækkelig med penge, mad m.m. spare suge til sig overført betragte eller studere noget intenst og med stor interesse og tage ved lære eller drage nytte deraf sub- præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) sub-: [ˈsub-] eller [subˈ-] foran c: suc-, foran f: suf-, foran g: sug-, foran p: sup-, foran r: sur- fra latin sub-, egentlig præpositionen sub 'under, ind under', især i ord med latinsk rod som er underordnet, mindre eller lavere end noget; som er placeret eller befinder sig under noget super-

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Sug Sug, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en (vAph.(1764). Feilb. jf. Dragsug). ell. (dagl.) (jf. skrivemaaden Sue. vAph. (1764)). flt. d. s. det at suge (en enkelt gang); sugen; sugning. 1) (især talespr.) til suge 1: (ind)sugning af vædske, luft olgn.; ogs. konkr. om den indsugede mængde (mundfuld); drag (I.3.2-3). VSO.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Pronomener
Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen

Ordlister

Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

pendulord
Vi er to der ikke kan blive enige om hvad ordet forfordele betyder. Jeg mener at det betyder at man får for mange fordele i forhold til en anden. Min modpart ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Mælkeblande
Hvad betyder "mælkeblande"?

SprogbrevetDR

Et spørgsmål om stil
af Jørn Lund, januar 1987
Forpligt(ig)elser
af Erik Hansen, marts 1988
Irritationer
af Erik Hansen, maj 1991

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Olympiade eller olympiske lege?
Af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. juli 2012

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Questioning Questions - program_2018
Program for "Open Symposium: Questioning Questions — in Language, Culture and Cognition".

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.