Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: struktur

Mente du: -struktur| struktør

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

struktur sb., -en, -er, -erne, i sms. struktur-, fx strukturbeskrivelse, strukturændring

Den Danske Ordbog

struktur substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [sdʁugˈtuɐ̯ˀ] fra latin structura 'sammenføjning, bygning', afledt af struere 'ordne, bygge, ophobe'; beslægtet med strø 1 måde som noget er opbygget, organiseret eller sammensat på 1.a orden, styring eller planlægning der kendetegner et forløb 1.b genstand, del eller fænomen med en særlig opbygning eller form 2 en overflades udformning • undertiden om en grov, ru overflade

Dansk Synonymordbog


  • struktur: helhed, strukturering, indbyrdes forbindelse, skelet, stel, opbygning, sammenføjning, sammensætning; morfologi

Nye ord i dansk

  • -struktur sb. (1957) (produktivt andetled)

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Struktur Struktur, en. ( m. fr. form Structure. Ruge.FT.212). flt. -er. (fra lat. structura, til struere, sammenføje, (op)bygge, jf. de-, in-, konstruere; Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog og (især) fagl.) den maade, hvorpaa noget er skabt, dannet, konstrueret ved opbygning, forbindelse, sammenføjning af sine bestanddele, elementer; den indbyrdes ordning af de dele, elementer, hvoraf noget bestaar;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

endelsen -ur
hvad betyder endelsen -ur i ord som kultur, kandidatur og lignende?
findes iværksætteri
Økonomi- og Erhvervsministeriet er blevet bekendt med at Justitsministeriet ikke kan godkende at ordet iværksætteri bruges i en aktuelt foreslået lovtekst da ...
gå digital
Kan man bruge vendingen gå digital fx om en virksomhed der bliver digitaliseret, eller et tidsskrift der bliver digitaliseret så man kan læse de ældre numre af ...

SprogbrevetDR

Fonetik og trafik
af Jørn Lund, december 1987
Orddannelse
af Erik Hansen, april 1988
Løfter, trusler og håb
af Jørn Lund, december 1989
Udtale
af Jørn Lund, januar 1990
Sprogprisen
af Jørn Lund, oktober 1990
Lidt om bedler (billeder)
af Jørn Lund, september 1993

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie
Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne

Ordsprog

Ordsprogets bestanddele
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Er der grænser for struktur? — et festseminar
I anledning af professor Elisabeth Engberg-Pedersens 60-års fødselsdag afholder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab et festseminar i samarbejde med ...
Sprogforandring og grammatisk struktur
Fredag d. 26. september afholdes seminar på Københavns Universitet.
Workshop om substans og struktur på Københavns Universitet
Den 27. og 28. februar inviterer Københavns Universitet til workshop med overskriften ’Substance and Structure’.
Hvordan lærer man grammatik?
Ny forskning giver et bud på hvordan mennesker ubevidst opfatter sprogstrukturer.
Kathrine Thisted-ph.d.
Konference om importord: Er dansk under pres?
Kom med til konference den 7. november 2018 på Københavns Universitet, og bliv klogere på det danske sprogs tilstand.
EU's sprogpris uddelt til kvinderne bag sprogligt undervisningsprogram
Annie Nielsen og Gry Clasen har modtaget EU's sprogpris for undervisningsprogrammet "Vores fællessprog", som er et gratis e-læringsredskab til dansk sprog og ...
Sådan taler vi dansk
Ph.d.-forsvar om intonation og rytme i dansk talesprog.
Funktion og tekst
Fredag den 3. april holder RUC et symposium om sprog i brug.
Morfologiens rolle i auditiv ordgenkendelse
Tirsdag den 8. december indbyder Lingvistkredsen til foredrag på Københavns Universitet Amager om hvordan vi rent lydligt genkender danske ord.