Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: statisk

Mente du: statik| statist

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

statisk adj., itk. d.s., -e (som ikke er i bevægelse el. forandring); statisk elektricitet

Den Danske Ordbog

statisk adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [ˈsdæˀdisg] via middelalderlatin staticus fra græsk statikos 'som bevirker stilstand' 1 som forbliver på samme sted 1.a som ikke forandrer eller udvikler sig stillestående dynamisk statisk elektricitet elektrisk ladning som ved gnidning el.lign. kan opstå i visse ikkeledende stoffer, fx glas, plastic eller rav • udlignes ofte som elektrisk stød ved berøring gnidningselektricitet

Dansk Synonymordbog


  • statisk: stillestående

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
statisk, adj. (til Statik S).
1) (jf. Statik 1 S; fys.) som befinder sig i ligevægt ell. hvile. JBaden.FrO. (der) foretages statiske Prøver, som godtgør, at (fly)Konstruktionen .. kan taale Paavirkninger svarende til 60% af den foreskrevne Styrke. Lovtid.1920.A.1630.  (fysiol.) som opretholder (følelsen af) balance ell. ligevægt.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Sproget på de digitale og sociale medier

Sociale medier
Hvad kendetegner de sociale medier, og hvad betyder det for det sproglige udtryk

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Nyheder

Nyheder

Lyt til Sproglaboratoriet på P1 om Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi
Filosoffen Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi har i høj grad dikteret sprogvidenskabens retning. Du kan lære mere om hans liv og tænkning i Sproglaboratoriet ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Udu
Mål & Mæle 30:3, 11/2007