Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: spare

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

spare vb., -r, -de, -t; spare op; spare sig; spare på krudtet

Den Danske Ordbog

spare1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -s eller -, -ne [ˈsbæːɐ̯] fra engelsk spare, af samme oprindelse som verbet spare i bowling det at alle ti kegler væltes i to slag strike spare2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsbɑːɑ] norrønt spara, oldengelsk sparian; afledt af et adjektiv, norrønt sparr 'sparsommelig', oldengelsk spær 'sparsom' 1 undgå at få en bestemt udgift eller bruge penge eller andet værdifuldt på noget ved at være påpasselig med sit pengeforbrug eller benytte sig af særlige, gunstige omstændigheder; være sparsommelig rutte | ødsle 1.a fjerne en udgiftspost el.lign. fra et (større) budget; gennemføre en besparelse og derved mindske fx ens eget eller en institutions penge- eller resurseforbrug skære ned | spænde livremmen ind 1.b nøjes med at bruge af en resurse, et forråd el.lign. i en mindre mængde for derved at formindske ens udgifter eller stadig have noget i sin besiddelse eller til sin rådighed holde hus med økonomisere 1.c bringe i en bestemt økonomisk situation ved at være sparsommelig eller skære ned i et budget 1.d overført holde igen med noget; undlade at gøre brug af noget, lade noget komme til udtryk eller foretage sig noget 1.e overført undlade at udføre eller foretage sig noget besværligt eller omstændeligt 2 undlade at udsætte nogen eller sig selv for overlast eller noget ubehageligt eller omstændeligt, fx en pinagtig situation eller et økonomisk tab; skåne nogen for noget – bruges bl.a. i opfordringer og formaninger skåne 2.a skåne nogens liv – ofte højtideligt spare op 1 undlade at bruge af en mængde penge eller andet værdifuldt for at gemme det til senere forbrug, fx ved at sætte penge i banken opspare | spare sammen 1.a overført opnå eller erhverve sig en bestemt (negativ) følelse eller tilstand ved at undertrykke et fysisk eller psykisk behov spare på krudtet overført tage det roligt; beherske sig spare på skillingen og lade daleren rulle være sparsommelig med hensyn til små udgifter, men ødsel med hensyn til store udgifter spare sammen 1 lægge penge til side til en fremtidig (større) udgift spare op | nedsættende puge 1.a overført gennem et stykke tid oparbejde et vist behov, en bestemt tilstand eller en bestemt mængde af noget spare sig afholde sig fra at komme med en bestemt udtalelse, udføre en bestemt handling el.lign. fordi det vil være nytteløst eller uden virkning – bruges især i tiltale, i opfordringer og i formaninger spinke og spare være meget sparsommelig

Dansk Synonymordbog


  • spare: økonomisere, gemme, holde hus, lægge hen, lægge op, lægge til side, være sparsommelig, fedte, knibe, gnie, holde hus med, menagere, minisere, spinke, spænde livremmen ind; se skåne

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Spare,1 I. Spare, en. se Spove.
spare,2 II. spare, v. Høysg.AG.29. præs. -er ell. (nu l. br. uden for dial.) spar (NvHaven.Orth.165. spâr. Høysg.AG. 29. Krist.Ordspr.91. Pol.26/41936.3.sp.2. Flemløse.175. jf. Feilb.); præt. -ede ell. (l. br. uden for dial.) -te (Sort.HS.H4v. PAHeib.Sk.II. 321. Heib.Poet.II.129. jf. Dania.IX.39 (sydsjæll.) samt Moth.S637; tidligere ogs. skrevet

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

orddeling historisk
Hvordan skal man dele ordet valget? Mig bekendt kan man i dag dele ordet korrekt på 2 måder: valg-et eller val-get. Men hvordan var det da vi gik i skole i ...
10-4
Mine venner og jeg siger tit 10-4 til hinanden når vi synes der er noget der er rigtig godt. Men hvad kommer det udtryk egentlig af?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Tune ind
Findes bydemåden "tun ind"?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, oktober 1985
I går aftes
af Erik Hansen, september 1986
Enig i og enig om
af Erik Hansen, oktober 1986
Kort
af Erik Hansen, juni 1988
Hmm
af Jørn Lund, januar 1992
R-fejl
af Jørn Lund, november 1992
Begynde
af Jørn Lund, oktober 1993
Find fem fejl
af Jørn Lund, november 1994
Kort
af Erik Hansen, maj 1987
Billede og tekst
af Jørn Lund, januar 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Norske tilstande
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 16. december 2008
Refurbished – eller
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 21. juli 2009

Temaer

Sprogteknologi

Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.

Udtale

Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Københavns Universitet dropper masselukning af sprogfag
Københavns Universitet (KU) varslede i sommeren 2010 en lukning af cirka 20 sprogfag. Ifølge en artikel fra politiken.dk den 28. februar 2011 freder KU nu ...
Sjuskeri er tegn på sprogligt overskud
Vi sjusker med sproget og klipper både endelser og stavelser når vi taler, men faktisk er sjusk med sproget et tegn på sprogligt overskud.
Den nye finanslov lægger op til besparelser på danskkurser
Regeringen vil med næste års finanslov spare 200 millioner kroner på danskundervisning for voksne udlændinge.
Debat om besparelser på tolkebistanden
Debatten om regeringens genopretningsplan er stor. Planen indeholder bl.a. besparelser på tolkebistanden, og den blev offentliggjort dagen før udgivelsen af en ...
Regeringen vil skære i antallet af danske lektorer i udlandet
Danskundervisningen på udenlandske universiteter trues af fremtidige besparelser.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

CO2-kvoter
Privatpersoner kan købe CO2-kvoter hvis de føler de bør gøre mere for klimaet.