Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: snæver

Mente du: snævre| skæver

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
snæver adj., -t, snævre

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

snæver adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, snævre; snævrere, snævrest [ˈsnεwˀʌ] norrønt snæfr; af en rod med betydningen 'snæver, tynd, smal' 1 som set i forhold til det umiddelbart omkringliggende, til det normale eller til det forventelige er meget lille i omfang eller bredde således at passage, færdsel el.lign. er besværlig smal 1.a med meget dårlige pladsforhold der (oftest) føles ubehagelige • om (hul)rum el.lign. trang 1.b som strammer på en ubehagelig måde omkring en legemsdel snærende 1.c overført begrænset eller begrænsende med hensyn til udfoldelsesmuligheder, virketrang, kreativitet el.lign. 1.d overført som hviler på et skrøbeligt eller tyndt grundlag – kendt fra 1972 2 forholdsvis lille eller begrænset i omfang, størrelse el.lign. 2.a overført (meget) begrænset i sit perspektiv; ensidig snæversynet | indskrænket 2.b overført som er meget speciel, specifik el.lign. 2.c overført lille og eksklusiv 3 overført som bygger på en nær og tæt relation tæt 4 udført med stor dygtighed og med meget lille afstand til en forhindring, en modstander el.lign. tæt i en snæver vending overført i en situation hvor man har lidt travlt og er i bekneb; når det skal gå lidt hurtigt og være lidt nemt snævre grænser 1 lille interval 2 overført begrænsede muligheder; lille råderum vide grænser

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • snæver: kneben, trang, stram, tætsluttende, smal; bornert, snæversynet, smalsporet, snæverhjertet, -sindet, trangbrystet, trykkende, uden horisont, indelukket, smålig

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • snæver snæver adj. (1972) (udvidet brug) kneben

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Snæver Snæv(v)er, en. se Snebber.
snæver snæver, adj. jf. Jesp.MFon.2116. (tidligere ogs. (skrevet) snever (saaledes fx. VSO. MO.), snevr, snævr mfl. Holb.NF.I.70. sa.Kh.556. Tychon.Vers. 340. MCBruun.Oprørs-Snuuserne.(1795).9). best. f. og flt. snævre gradbøjn. (komp.:) snævrere, (superl.:) snævrest ell. (nu næppe br.)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

nedbryde
I mit firma er nedbryde blevet modeord. Et nyt tiltag fra ledelsen "nedbrydes på medarbejderniveau". Jeg kan naturligvis godt gætte hvad der menes, men jeg ...
Folkemødet eller folkemødet?
Skriver man folkemødet med lille begyndelsesbogstav eller Folkemødet med stort når der er tale om det folkemøde der afholdes hver sommer på Bornholm?
kvindelig omskæring og æresdrab
Det drejer sig om ordene kvindelig omskæring og æresdrab. Vi vil gerne vide noget om ordenes oprindelse og betydning. Og kunne de fx erstattes med hhv. ...
mainstreaming
Kan Sprognævnet finde på et godt alternativ til ordet mainstreaming i betydningen ’ligestilling’? Vi synes ikke det umiddelbart er til at forstå.
plus 10 års erfaring
Kan jeg har plus 10 års erfaring betyde andet end præcis 10 års erfaring?
skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Proprier og Skandinavien
Hvorfor medtages kun få proprier i Den Danske Ordbog, og hvad dækker begrebet "Skandinavien" egentlig over?
Karisma
Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?
Ordudvælgelse
Hvordan udvælges opslagsord til Den Danske Ordbog?
Vækste
Hvordan og hvornår bruger man verbet "vækste"?

SprogbrevetDR

Køn
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Fremmedord
af Erik Hansen, marts 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Holde nogen stangen
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Supportere
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Skudsmål og anstødssten
af Henrik Andersson, Politiken, 30. januar 2008

Temaer

Dialekter

Regionalsprog
Regionalsprog er en betegnelse der er opstået i kølvandet på dialektudtyndingen i Danmark

Nye ord

Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Fredagsforelæsning på AU: De andre alfabeter
Alfabeternes historie belyses i et foredrag på Aarhus Universitet.