Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: smug

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
smug: i smug (i det skjulte)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

smug substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈsmuˀ] afledt af smyge, egentlig 'det at smyge sig bort, skjule sig' i smug uden nogens vidende; i hemmelighed; i det skjulte dølgsmål | løndom

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • smug: dølgsmål, skjul; hemmelighed, løndom

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Smug,1 I. Smug, et. (tidligere ogs. skrevet Smu. Holb.Berg.37. se ogs. ndf.). flt. d. s. ell. (nu næppe br.) -e (smst.36. 37) ell. (muligvis til I. Smuge) -er (smst.). (ænyd. i ssg. hoedsmu, hoffuitsmug, halsaabning i klædningsstykke, fsv. smugh, d. s., no. dial. smog, smal gang ml. huse, smøge, jf. isl. smjúgur,
Smug,2 II. Smug, subst. (tidligere alm. (skrevet) Smu. se ndf.). i forb. i smug (ænyd. d. s., jf. bornh. (Esp.314), sv. i smyg, holl. () ter smuig; til II. smyge og maaske opr. sa. ord som I. Smug og egl. om sted, hvor man kryber ind og skjuler sig, smuthul, skjul(ested), jf.: Paa denne Qvist-Sahl sidder en Arbeyder i Smu
Smug,3 III. Smug, subst. (fra ty. schmu, uretmæssig fordel (især i forb. schmu machen; jf. ogs. ty. schmu-fleckchen, -lappen om skrædderlapper), se II. Smovs; fagl.) en skrædders uretmæssige tilegnelse af en del af stoffet, han har til forarbejdning, resterne af tøjet; ogs. konkr., om det saaledes tilvendte stof ell. i al alm. om resterne, der bliver til overs (jf.
smug,4 IV. smug, adj. se smuk.
smug,5 V. smug, adj. se u. smyg.
smuk smuk, adj. jf. smùkt. Høysg.AG.99. (tidligere undertiden (især i intk.) skrevet smug. Holb.Intr.I.71. sa.Skiemt.)(8v (jf. sa. Orthogr.107). KomGrønneg.I.252.II.161). intk. og adv. -t ell. (nu kun dial.) d. s. (som adv.: Moth.S543. Holb.Jul.12sc. Gram.Breve.148. Feilb.). (ænyd. smuck og smøck (smøg),

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...